ศึกษาคู่มือของคุณ

V60
2014

15 ผลลัพธ์

ยาง - ตัว​แสดง​การ​สึก​ของ​ดอกยาง

ตัว​แสดง​การ​สึก​ของ​ดอก​ยาง​จะ​แสดง​สถานะ​ของ​ดอกยาง

ยาง​สำหรับ​ฤดูหนาว

ยาง​สำหรับ​ฤดู​หนาว​คือ​ยาง​ที่​ได้รับ​การ​พัฒนาขึ้น​ให้​เหมาะ​กับ​สภาพ​ถนน​ใน​ฤดูหนาว

ยาง - ความ​ดัน​ลม​ยาง​ที่​ได้รับ​การรับรอง

ความ​ดัน​ลม​ยาง​ที่​รับรอง​สำหรับ​เครื่องยนต์​แต่​ละ​ชนิด​สามารถ​ดู​ได้​ในตาราง

การ​ตรวจดู​ความ​ดัน​ลมยาง* - การ​แก้ไข​ความ​ดัน​ลม​ยางต่ำ

ระบบ​ตรวจดู​ความ​ดันยาง, TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) เตือน​คนขับ​เมื่อ​ความ​ดัน​ใน​ยาง​หนึ่ง​เส้น​หรือ​มากกว่า​ต่ำเกินไป

ยาง - ดัชนี​น้ำหนักบรรทุก

ดัชนี​น้ำหนัก​บรรทุก​จะ​ระบุ​ความสามารถ​ใน​การ​รับ​น้ำหนัก​ของยาง

ยาง - พิกัดความเร็ว

ยาง​แต่​ละ​เส้น​จะ​สามารถ​รองรับ​ความเร็ว​สูงสุด​ได้​ระดับ​หนึ่ง โดย​ขึ้นอยู่​กับ​พิกัด​ความเร็ว​ของ​ยางนั้นๆ (Speed Symbol)

การ​ตรวจสอบ​ความ​ดัน​ลมยาง* - สั่งงาน/ยกเลิก​การทำงาน

ระบบ​ตรวจดู​ความ​ดันยาง, TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) เตือน​คนขับ​เมื่อ​ความ​ดัน​ใน​ยาง​หนึ่ง​เส้น​หรือ​มากกว่า​ต่ำเกินไป

การ​ตรวจสอบ​ความ​ดัน​ลมยาง* - ปรับ (การ​ปรับเทียบใหม่)

ระบบ​ตรวจดู​ความ​ดันยาง, TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) เตือน​คนขับ​เมื่อ​ความ​ดัน​ใน​ยาง​หนึ่ง​เส้น​หรือ​มากกว่า​ต่ำเกินไปTPMS สามารถ​ปรับ​ได้​เพื่อให้​สอดคล้องกับ คำแนะนำ​เกี่ยวกับ​ความ​ดัน​ลมยาง ของ​วอล​โว่ เช่น เมื่อ​ขับ​ขี่​ในขณะ​บรรทุก​สัมภาระมาก

การ​ตรวจสอบ​ความ​ดัน​ลมยาง* - ข้อแนะนำ

ระบบ​ตรวจดู​ความ​ดันยาง, TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) เตือน​คนขับ​เมื่อ​ความ​ดัน​ใน​ยาง​หนึ่ง​เส้น​หรือ​มากกว่า​ต่ำเกินไป

ยาง - ความ​ดันลม

ความ​ดัน​ลม​ยาง​ซึ่ง​วัด​ใน​หน่วย​บาร์​อาจ​แตกต่าง​กันออกไป

ยาง - ขนาด

ล้อ​และยาง (กะทะล้อ) ของ​รถยนต์​จะ​มี​ขนาด​ที่​จำเพาะ​เจาะจง โปรด​ดู​ตัวอย่าง​ใน​ตาราง​ด้านล่างนี้

ยางรถ - การ​ดูแลรักษา

หน้าที่​ส่วน​หนึ่ง​ของ​ยาง​ก็​คือ การ​ยึด​เกาะ​กับ​ผิวถนน​, การ​ลด​การ​สั่นสะเทือน และ​การ​ป้องกัน​การ​สึก​หรอ​ของล้อ

ยาง - ทิศ​ทางการหมุน

ยาง​ล้อ​ที่​มี​ดอก​ยาง​ที่​ได้รับ​การ​ออกแบบ​มา​เพื่อให้​หมุน​เพียง​ทิศทาง​เดียว​จะ​มี​การ​ทำ​เครื่องหมาย​ทิศทางการ​หมุน​ไว้​ด้วยลูกศร

การ​ตรวจดู​ความ​ดันยาง*

ระบบ​ตรวจดู​ความ​ดันยาง, TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) เตือน​คนขับ​เมื่อ​ความ​ดัน​ใน​ยาง​หนึ่ง​เส้น​หรือ​มากกว่า​ต่ำเกินไป

การ​ตรวจสอบ​ความ​ดัน​ลมยาง - ยาง​ที่​สามารถ​ขับ​ขี่​ได้​เมื่อ​มี​รอยรั่ว*

ถ้าเลือก SST (Self Supporting run flat Tires)* รถยนต์​จะมี TPMS ติดตั้ง​ไว้ด้วย