ศึกษาคู่มือของคุณ

V60
2014

14 ผลลัพธ์

การ​สตาร์ต​แบบรีโมต (ERS)*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​สตาร์ต​จากระยะไกล (ERS – Engine Remote Start) หมายความ​ว่า​จะ​สามารถ​สตาร์ต​เครื่องยนต์​ของ​รถ​จาก​ระยะไกล​ได้​โดย​การ​ใช้​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​หรือกุญแจ PCC ทั้งนี้​ก็​เพื่อให้​สามารถ​อุ่น​หรือ​ทำ​ความ​เย็น​ห้อง​โดยสาร​ก่อนที่​จะ​ออก​รถได้

ชุด​ป้องกัน​การสตาร์ต

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ชุด​ป้องกัน​การ​สตาร์ต​แบบ​อิเล็กทรอนิกส์​เป็น​ระบบ​ป้องกัน​ขโมย​อย่าง​หนึ่ง ซึ่ง​จะ​ป้องกัน​ไม่ให้​ผู้​ที่​ไม่ได้​รับ​อนุญาต​สามารถ​ขับ​ขี่​รถยนต์ได้

กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​พร้อม​เขี้ยวกุญแจ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

กุญแจ​รีโทต​คอนโทรล​ใช้​สำหรับ​การ​สตาร์ต​รถ รวมถึง​การล็​อก​และ​ปลดล็​อกรถ กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​จะมีเขี้ยว​กุญแจ​ที่​ซ่อน​อยู่​ใน​ตัวกุญแจ ที่​ทำ​จากโลหะ ส่วน​ที่​มองเห็น​จะ​มี​สอง​แบบ ทั้งนี้​เพื่อให้​สามารถ​แยก​ความ​แตกต่าง​ระหว่าง​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรลได้

การ​สตาร์ต​แบบรีโมต (ERS) - การทำงาน

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​สตาร์ต​จากระยะไกล (ERS – Engine Remote Start) หมายความ​ว่า​จะ​สามารถ​สตาร์ต​เครื่องยนต์​ของ​รถ​จาก​ระยะไกล​ได้​โดย​การ​ใช้​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​หรือกุญแจ PCC ทั้งนี้​ก็​เพื่อให้​สามารถ​อุ่น​หรือ​ทำ​ความ​เย็น​ห้อง​โดยสาร​ก่อนที่​จะ​ออก​รถได้

การ​สตาร์ต​ด้วยรีโมต (ERS) - สัญลักษณ์​และข้อความ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​สตาร์ต​จากระยะไกล (ERS – Engine Remote Start) หมายความ​ว่า​จะ​สามารถ​สตาร์ต​เครื่องยนต์​ของ​รถ​จาก​ระยะไกล​ได้​โดย​การ​ใช้​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​หรือกุญแจ PCC ทั้งนี้​ก็​เพื่อให้​สามารถ​อุ่น​หรือ​ทำ​ความ​เย็น​ห้อง​โดยสาร​ก่อนที่​จะ​ออก​รถได้

ตำแหน่งกุญแจ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ท่าน​สามารถ​ใช้​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ใน​การ​ตั้ง​ค่า​ระบบ​ไฟฟ้า​ของ​รถยนต์​ให้​อยู่​ในโหมด/ระดับ​ต่างๆ กัน เพื่อให้​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ต่างๆ พร้อม​ใช้​งาน​ได้ โปรด​ดูที่ ตำแหน่ง​สวิตช์กุญแจ - ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ที่​ระดับต่างๆ

หน่วยความจำกุญแจ*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

หน่วยความจำ​กุญแจในกุญแจ​รีโมตคอนโทรล หมายความ​ว่า จะ​สามารถ​ปรับ​การ​ตั้ง​ค่า​บางอย่าง​ใน​รถยนต์​แยกกัน​สำหรับ​คนขับ​แต่​ละ​คนได้

ตำแหน่ง​สวิตช์กุญแจ - ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ที่​ระดับต่างๆ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ใน​การ​เปิด​ใช้​การ​ทำงาน​จำนวน​หนึ่ง​ใน​ระดับ​ที่​จำกัด​ในขณะ​ที่​เครื่องยนต์​ดับ​อยู่​นั้น ระบบ​ไฟฟ้า​ของ​รถ​จะ​มี​การ​ตั้ง​ค่าอยู่ 3 ระดับ (ตำแหน่งกุญแจ) ได้แก่ 0, I และ II โดย​ใช้​กับ​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล ใน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​ฉบับ​นี้ จะ​อธิบาย​เกี่ยวกับ​ระดับ​ต่างๆ เหล่านี้​โดย​ใช้​คำว่า "ตำแหน่ง​สวิตช์กุญแจ"

กุญแจ​รีโมตคอนโทรล - ฟังก์ชัน​การทำงาน

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​จะ​มี​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ต่างๆ เช่น การ​ล็อค​และ​การ​ปลด​ล็อค​ประตู เป็นต้น

กุญแจ​รีโมตคอนโทรล/PCC - การ​เปลี่ยนแบตเตอรี่

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

แบตเตอรี่​ของ​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล/PCC สามารถ​เปลี่ยนได้

การ​แสดง​สถานะการล็อก/ปลดล็อก - การปรับ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

เมื่อล็​อก​หรือ​ปลดล็​อก​รถ​โดยใช้กุญแจ​รีโมตคอนโทรล ไฟ​เลี้ยว​ต่างๆ จะ​ยืนยัน​ว่า การล็อก/การ​ปลดล็​อก​ทำงาน​อย่างถูกต้อง

กุญแจ​รีโมตคอนโทรล - ช่วง​ระยะ​การทำงาน

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ระยะ​การ​ทำงานของรีโมตคอนโทรล จะ​อยู่​ในช่วงประมาณ 20 เมตรจากรถยนต์

หน่วยความจำ​ของกุญแจ* ใน​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ทั้งหมด​สามารถ​ใช้ได้​โดย​คนขับ​หลาย​คน​เพื่อ​บันทึก​การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​ที่​นั่ง​คนขับ​และ​กระจกประตู

กุญแจ​รีโมตคอนโทรล - กุญแจหาย

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ถ้า​ท่าน​ทำ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ชุด​หนึ่ง​หาย ท่าน​สามารถ​สั่ง​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ชุด​ใหม่​ได้​ที่​ศูนย์บริการ ซึ่ง​ขอ​แนะนำ​ให้​สั่ง​จาก​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การ​แต่งตั้ง​อย่าง​เป็นทางการ