ศึกษาคู่มือของคุณ

V60
2014

11 ผลลัพธ์

แผง​หน้าปัด​แบบรวม - ความหมาย​ของ​สัญลักษณ์เตือน

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

สัญลักษณ์​เตือน​จะแจ้ง​ให้​คนขับ​ทราบ​เกี่ยว​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ที่​สำคัญ​ที่​กำลัง​ทำงาน​อยู่ หรือ​แจ้ง​ให้​ทราบ​ว่า​มี​ข้อผิดพลาดร้ายแรง/การ​ทำงาน​ล้มเหลวเกิดขึ้น

แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​แบบอนาล็อก - ภาพรวม

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

จอ​แสดง​ข้อมูล​ของ​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​จะ​แสดง​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ฟังก์ชัน​บางอย่าง​ของ​รถ เช่น ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่ และ​คอมพิวเตอร์​คำนวณ​การ​เดินทาง รวมถึง​ข้อความต่างๆ ข้อมูล​จะ​แสดง​โดย​ใช้​สัญลักษณ์​และข้อความ

เกจ​วัด​อุณหภูมิภายนอก

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​แสดงผล​ของ​เกจ​วัด​อุณหภูมิ​ภายนอก​จะ​แสดง​ขึ้น​ใน​แผง​หน้าปัด​แบบรวม

แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​แบบดิจิตอล - ภาพรวม

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

จอ​แสดง​ข้อมูล​ของ​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​จะ​แสดง​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ฟังก์ชัน​บางอย่าง​ของ​รถ เช่น ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่ และ​คอมพิวเตอร์​คำนวณ​การ​เดินทาง รวมถึง​ข้อความต่างๆ ข้อมูล​จะ​แสดง​โดย​ใช้​สัญลักษณ์​และข้อความ

คำแนะนำ Eco & คำแนะนำ​เกี่ยวกับกำลังไฟฟ้า*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

Eco guide และ Power guide เป็น​มาตร​วัด​สอง​ตัวบนแผง​หน้าปัด​แบบรวมซึ่ง​ช่วย​ให้​คนขับ​สามารถ​ขับ​ขี่​ได้​อย่าง​ประหยัดที่สุดรถยนต์​จะ​บันทึก​สถิติ​ของ​การ​เดินทาง​ที่​เกิดขึ้น และ​แสดง​ใน​รูป​ของ​กราฟ​แท่ง โปรด​ดูที่ คอมพิวเตอร์​การเดินทาง - สถิติ​ของ​การเดินทาง

แผง​หน้าปัด​แบบรวม

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

จอแสดงผล​ข้อมูล​ของ​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​จะ​แสดง​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ฟังก์ชัน​บางอย่าง​ของ​รถ รวมถึง​ข้อความต่างๆ

แผง​หน้าปัด​แบบรวม - ความหมาย​ของ​สัญลักษณ์แสดงผล

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

สัญลักษณ์​แสดงผล​ต่างๆ ใช้​ใน​การ​แจ้ง​ให้​คนขับ​ทราบ​เกี่ยวกับ​ฟังก์ชัน​ที่​สั่งงาน ว่า​ระบบ​นั้นๆ กำลัง​ทำงาน​อยู่ หรือ​มีข้อผิดพลาด/การ​ทำงาน​ล้มเหลวเกิดขึ้น

ภาพรวมเมนู - แผง​หน้าปัด​แบบรวม

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

เมนู​ที่​แสดง​ขึ้น​ใน​จอ​แสดง​ข้อมูล​ของ​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​จะ​ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง​สวิตช์กุญแจ

มาตร​วัด​การเดินทาง

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

มาตร​วัด​ระยะทาง​จะ​แสดง​ขึ้น​ใน​แผง​หน้าปัด​แบบรวม

การ​ไป​ยัง​ส่วน​ต่างๆ ของเมนู - แผง​หน้าปัด​แบบรวม

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

คัน​โยก​ด้านซ้าย​จะควบคุม เมนู ที่​แสดง​บน​จอแสดงผล​ข้อมูลใน แผง​หน้าปัด​แบบรวม เมนู​ที่​แสดง​ขึ้น​จะ​ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง​สวิตช์กุญแจ

นาฬิกา

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

นาฬิกา​จะ​แสดง​ขึ้น​ใน​แผง​หน้าปัด​แบบรวม