ศึกษาคู่มือของคุณ

V60
2014

5 ผลลัพธ์

video

คอมพิวเตอร์​การเดินทาง - ข้อมูลเสริม

คอมพิวเตอร์​การ​เดินทาง​ของ​รถ​จะ​สามารถบันทึก​, คำนวณ และ​แสดง​ข้อมูล​ต่างๆ ได้ ข้อมูล​เสริม​ของ​ฟังก์ชัน​ต่างๆ จะ​เป็นดังนี้

คอมพิวเตอร์​การเดินทาง - แผง​หน้าปัด​แบบรวม "Analog"

คอมพิวเตอร์​การ​เดินทาง​ของ​รถ​จะ​สามารถบันทึก​, คำนวณ และ​แสดง​ข้อมูล​ต่างๆ ได้

คอมพิวเตอร์​การเดินทาง - แผง​หน้าปัด​แบบรวม "Digital"

คอมพิวเตอร์​การ​เดินทาง​ของ​รถ​จะ​สามารถบันทึก​, คำนวณ และ​แสดง​ข้อมูล​ต่างๆ ได้

คอมพิวเตอร์​การเดินทาง - สถิติ​ของ​การเดินทาง*

ข้อมูล​ของ​การ​เดินทาง​ที่​เสร็จ​สิ้น​แล้ว​จะ​ได้รับ​การ​บันทึก​ไว้ โดย​ประกอบด้วย​ข้อมูล​ความ​สิ้นเปลือง​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​เฉลี่ย​และ​ความเร็ว​เฉลี่ย ซึ่ง​สามารถ​ดู​ได้​ใน​หน้าจอ​ที่​คอนโซล​กลาง​โดย​จะ​แสดง​ใน​รูปแบบ​ของ​แผนภูมิแท่ง

คอมพิวเตอร์​คำนวณ​การเดินทาง

คอมพิวเตอร์​การ​เดินทาง​ของ​รถ​จะ​สามารถบันทึก​, คำนวณ และ​แสดง​ข้อมูล​ต่างๆ ได้