ศึกษาคู่มือของคุณ

V60
2014

6 ผลลัพธ์

ใบอนุญาต

มาตร​วัด​และ​ตัวควบคุม​, รถ​พวงมาลัยขวา - ภาพรวม

ภาพรวม​จะ​แสดง​ตำแหน่ง​ของ​จอแสดงผล​และ​ตัว​ควบคุม​ต่างๆ ในรถยนต์

Volvo Sensus

Sensus ของ​วอล​โว่​เป็น​หัวใจ​สำคัญ​ของ​ประสบการณ์​การ​ใช้​งาน​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่าน โดย Sensus จะ​ให้​ข้อมูล ความ​บันเทิง และ​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​เพื่อให้​การ​เป็น​เจ้าของ​รถ​วอล​โว่​ของ​ท่าน​เป็นไปง่ายดาย

เข็มทิศ*

กระจก​มอง​หลัง​จะ​มี​จอแสดงผล​แบบ​รวม​ใน​ตัว ซึ่ง​จะ​แสดง​ทิศทาง​ของ​เข็ม​ทิศ​ที่​ด้านหน้า​ของ​รถ​ชี้ไป

ตำแหน่งกุญแจ

ท่าน​สามารถ​ใช้​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ใน​การ​ตั้ง​ค่า​ระบบ​ไฟฟ้า​ของ​รถยนต์​ให้​อยู่​ในโหมด/ระดับ​ต่างๆ กัน เพื่อให้​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ต่างๆ พร้อม​ใช้​งาน​ได้ โปรด​ดูที่ ตำแหน่ง​สวิตช์กุญแจ - ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ที่​ระดับต่างๆ

มาตร​วัด​และ​ตัวควบคุม​, รถ​พวงมาลัยซ้าย - ภาพรวม

ภาพรวม​จะ​แสดง​ตำแหน่ง​ของ​จอแสดงผล​และ​ตัว​ควบคุม​ต่างๆ ในรถยนต์