ศึกษาคู่มือของคุณ

V60
2014

6 ผลลัพธ์

สัญลักษณ์​ใน​จอแสดง

จอ​แสดง​ใน​รถ​จะ​แสดง​สัญลักษณ์​ที่​แตกต่าง​กัน​จำนวนมาก สัญลักษณ์​เหล่านี้​แบ่ง​ออก​ได้​เป็น​สัญลักษณ์​เตือน สัญลักษณ์​ไฟ​แสดง และ​สัญลักษณ์ข้อมูล ที่​แสดง​ไว้​ด้านล่าง​นี้​คือ สัญลักษณ์​ที่​พบ​บ่อย​พร้อม​ด้วย​ความหมาย​และ​การ​อ้างอิง​ไป​ยัง​ตำแหน่ง​ที่​แสดง​ข้อมูล​เพิ่มเติม​ในคู่มือ - สัญลักษณ์​ไฟ​เตือน​สี​แดง​จะ​สว่าง​เมื่อ​มี​ข้อบกพร่อง​ที่​แสดง​ว่า​อาจ​มี​ผล​ต่อ​ความ​ปลอดภัย และ/หรือ​ความสามารถ​ใน​การ​ขับ​ขี่​ของรถ ข้อความ​อธิบาย​จะ​แสดง​ขึ้น​ใน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​ใน​เวลาเดียวกัน - สัญลักษณ์​แสดง​ข้อมูล​จะ​ติด​สว่าง​ขึ้น​พร้อม​กับ​ข้อความ​ใน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม เมื่อ​มี​การ​เบี่ยงเบน​เกิดขึ้น​ใน​ระบบ​ใดๆ ของรถ สัญลักษณ์​แสดง​ข้อมูล​นี้​อาจ​สว่าง​ขึ้น​พร้อม​กับ​สัญลักษณ์​อื่นด้วย

ใบอนุญาต

การ​สิ้นเปลือง​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​และ​การ​ปล่อยแก๊ส CO2

ความ​สิ้นเปลือง​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​และ​การปล่อย CO2 ที่​เพิ่มขึ้น​เป็น​ผล​มา​จาก​สาเหตุ​หลาย​สาเหตุด้วยกัน

หลอดไฟ - ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูล​จำเพาะ​จะ​ใช้​สำหรับ​หลอดไฟต่างๆ เมื่อ​เปลี่ยนหลอดไฟ LED หรือ​ไฟ​ซีนอน โปรด​ปรึกษาศูนย์บริการ

ข้อความ​ที่​แสดง​ใน​แผง​หน้าปัด​แบบรวม

ข้อความ​ที่​แสดง​ใน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​ที่​มี​อยู่​ใน​บทความ​นี้​จะ​แสดง​ไว้​ใน​ตาราง​ด้านล่างนี้

ชื่อแบบ

ชื่อแบบ​, หมายเลข​ประจำ​รถ และอื่นๆ (นั่น​คือ ข้อมูล​เฉพาะ​ของ​รถ​แต่​ละคัน) สามารถ​ดู​ได้​ที่​ป้าย​ในรถ