ศึกษาคู่มือของคุณ

V60
2014

6 ผลลัพธ์

รถ​ที่​มี​การ​เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​เชื่อมต่อ​รถ​เข้า​กับ​อินเทอร์เน็ต​จะ​ทำ​ให้​สามารถ​ใช้​งาน​ระบบ​นำทาง​, ฟัง​เพลง​และ​วิทยุ​ผ่าน​ทาง​เว็บไซต์​ได้​ผ่านทาง แอพ และ​สามารถใช้ เว็บบราวเซอร์ ที่​รวมอยู่​ใน​รถได้

สัญลักษณ์​บนหน้าจอ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ภาพรวม​ของ​สัญลักษณ์​ที่​อาจ​แสดง​ขึ้น​ใน​ช่อง​ข้อมูลสถานะ/การ​ทำงาน​บนหน้าจอ

Volvo ID

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

Volvo ID เป็น ID ส่วนตัว​ของ​ท่าน​ซึ่ง​ทำ​ให้​ท่าน​สามารถ​เข้า​ใช้​งานบริการ ต่างๆ ได้

เว็บบ​ราว์เซอร์

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

รถ​จะ​มี​เว็บบ​ราว์​เซอร์​รวมอยู่​ภายใน​เพื่อ​ใช้​ใน​การ​ค้นหา​และ​แสดง​ข้อมูล​จากอินเทอร์เน็ต

แอพ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

แอพพลิเคชั่น (แอพ) เป็น​แอพพลิเคชั่น​ที่​สามารถ​ใช้​งาน​ได้​ถ้า​เชื่อมต่อ​รถยนต์​กับอินเทอร์เน็ต แอพ​ที่​สามารถ​ใช้​งาน​ได้​จะ​แตกต่าง​กัน​ออกไป แต่​ชนิด​ของ​แอพ​จะ​ประกอบด้วย​บริการ​นำ​ทาง สื่อ​ทาง​สังคม วิทยุ​ทาง​อินเทอร์เน็ต และ​บริการ​เพลง เป็นต้น

โมเด็ม​ของรถยนต์*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

รถ​ที่​ติดตั้ง​โมเด็ม​ซึ่ง​สามารถ​ใช้​ใน​การ​เชื่อมต่อ​รถยนต์​เข้า​กับ​อินเทอร์เน็ตได้ นอกจากนั้น ยัง​สามารถ​กระจาย​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​ผ่านทาง Wi-Fi ได้​อีกด้วย