แผน​ที่​ผ่านอินเทอร์เน็ต

แผน​ที่​ผ่านอินเทอร์เน็ต - ป้อน​จุดหมายปลายทาง

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

วาง​แผนการ​เดินทาง​โดย​การ​ป้อน​จุดหมายปลายทาง

ใน​การ​เข้า​ใช้​งาน​ตัวเลือก​ต่อไปนี้ ใน​มุมมอง​ปกติ​สำหรับ​แหล่งข้อมูล ให้กด OK/MENU แล้วเลือก Set destination

หน้าหลัก

ระบบ​สามารถ​บันทึก​ตำแหน่ง​ใดๆ ได้​ใน​ตัวเลือกเมนู Home ฟังก์ชัน​จะ​แสดง​ขึ้น​ใน​แต่​ละ​ครั้ง​ที่​จะ​บันทึกตำแหน่ง:

 • Save location as home + OK

ใน​การ​สั่งงาน​การ​แนะนำ​เส้นทาง​โดย​ใช้​จุดหมายปลายทาง Home:

 • เน้น Home + OK

ที่อยู่

การ​ป้อน​เฉพาะ​เมือง​ก็​เพียงพอ​แล้ว​สำหรับ​การ​รับ​กำหนดการ​เดินทาง​พร้อม​การ​แนะนำ​เส้นทาง ระบบ​จะ​แนะนำ​เส้นทาง​ไป​ยัง​ศูนย์กลาง​ของ​เมืองนั้นๆ

บันทึก

คำ​จำกัด​ความ​ของ​คำ​ว่า​เมือง​หรือ​พื้นที่​อาจจะ​แตกต่าง​กัน​ไป​ใน​แต่​ละ​ประเทศ หรือ​แม้แต่​ภายในประเทศ​เดียวกันเอง ใน​บาง​กรณี​จะ​หมายถึง​เทศบาล หรือ​ใน​บาง​กรณี​จะ​หมายถึงเขต

เกณฑ์​การ​ค้นหา​ต่อไปนี้​สามารถ​นำไปใช้​ใน​การ​ค้นหา​จุดหมาย​ปลายทาง​ตามที่​อยู่ได้:

 • Country: - ป้อนประเทศ
 • City: - ป้อนเมือง
 • Street: - ป้อนถนน
 • Number: - ป้อน​เลขที่บ้าน

สถานที่น่าสนใจ (POI)

การ​ค้นหาตัวเลือก POI ทำ​ได้​โดย​การ​ป้อน​ตัวเลือก​เมนู​อย่าง​ใด​อย่าง​หนึ่งต่อไปนี้:

 • ใช้ชื่อ
 • By category
 • ใน​บริเวณ​ใกล้​กับรถ
 • ใน​บริเวณ​ใกล้​กับ​จุดหมายปลายทาง
 • ใน​บริเวณ​ใกล้​กับ​จุด​ใด​จุด​หนึ่ง​บน​แผนที่

เพื่อ​หลีกเลี่ยง​ไม่ให้​ภาพ​แผน​ที่​อ่าน​ยาก จำนวน​ของตัวเลือก POI ที่​สามารถ​ดู​ได้​ใน​เวลา​เดียวกัน​บน​หน้าจอ​จะ​ถูก​จำกัด​ไว้ การ​ขยาย​แผน​ที่​เข้า​ไป​ที่​บริเวณ​ใด​บริเวณ​หนึ่ง​จะ​ทำ​ให้​เห็นตัวเลือก POI หลายตัวเลือก

สำหรับ​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ตัวเลือก​การ​แสดงผล​ที่​เกี่ยวกับตัวเลือก POI ดูที่ ตัวเลือก​แผนที่

ตัวอย่าง​ของ​สัญลักษณ์​สำหรับตัวเลือก POI ต่างๆ ดูที่ แผน​ที่​ผ่านอินเทอร์เน็ต - สัญลักษณ์​ของ​สถานที่น่าสนใจ (POI)

สถานที่​ที่​บันทึกไว้

ที่​รวบรวม​ไว้​ใน​ที่นี้​คือ​จุดหมาย​ปลายทาง​และ​สถานที่​ที่​ได้รับ​การ​บันทึก​ไว้​โดย​ใช้​ตัวเลือกเมนู "บันทึก"

จุดหมาย​ปลายทาง​และ​สถานที่​ที่​บันทึกไว้ (ตามลำดับ) สามารถ​ปรับเปลี่ยนได้:

 • Set single destination
 • Edit
 • Delete
 • Delete all

จุดหมาย​ปลายทาง​ก่อน​หน้านี้

จุดหมาย​ปลายทาง​ที่​ใช้​ก่อน​หน้า​นี้​จะ​บันทึก​ไว้ที่นี่ เน้น​รายการ​ใด​รายการหนึ่ง + OK เพื่อ​เลือกระหว่าง:

 • Set single destination
 • Information
 • Save
 • Delete
 • Delete all

รหัสไปรษณีย์

ค้นหา​จุดหมาย​ปลายทาง​โดย​ใช้รหัสไปรษณีย์

บันทึก

การ​นำเสนอ​รหัสไปรษณีย์​อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​ตามตลาด/พื้นที่

เส้น​รุ้ง​และ​เส้นแวง

ป้อน​จุดหมาย​ปลายทาง​โดย​ใช้พิกัด GPS

ขั้น​แรก ให้​ตัดสินใจ​ว่า​จะ​ใช้​วิธี​ใด​ใน​การ​ป้อนพิกัด GPS โดย​การเน้น Format: + OK จากนั้น ให้​เน้น​ตัวเลือก​ใด​ตัวเลือก​หนึ่งต่อไปนี้ + OK:

 • DD°MM'SS'' - ตำแหน่ง​โดย​ใช้องศา​, ลิปดา และฟิลิปดา
 • Decimal - ตำแหน่ง​โดย​ใช้ทศนิยม

ตาม​ด้วย​การ​ป้อนพิกัด GPS จากนั้น​ให้​เลือก​ตัวเลือก​ใด​ตัวเลือก​หนึ่งต่อไปนี้:

 • Set single destination
 • Save

จุด​ใด​จุด​หนึ่ง​บน​แผนที่

แสดง​แผน​ที่​โดย​ระบุ​ตำแหน่ง​ใน​ปัจจุบัน​โดย​ใช้​ตัวชี้

หมุน TUNE เพื่อ​เปลี่ยน​อัตราส่วน​ของ​แผนที่

 1. ย้าย (เลื่อน) แผน​ที่​โดย​ใช้​แป้น​ตัวเลข ดูที่ แผน​ที่​ผ่านอินเทอร์เน็ต - เมนู​การเลื่อน
 2. เมื่อ​พบ​ตำแหน่ง​ที่​ต้องการ​แล้ว ให้กด OK
ตำแหน่ง​ของ​ตัว​ชี้​จะ​ระบุ​โดย​ใช้ชื่อ

ตำแหน่ง​ของ​ตัว​ชี้​จะ​ระบุ​โดย​ใช้ชื่อ

จากนั้น ให้​เลือก​ระหว่าง​ตัวเลือก​ต่อไปนี้ แล้ว​สั่งงานด้วย OK:

 • Set single destination
 • Save

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่