แผน​ที่​ผ่านอินเทอร์เน็ต

แผน​ที่​ผ่านอินเทอร์เน็ต - ตัวเลือกเส้นทาง

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ตัวเลือก​เส้นทาง​ประกอบด้วย​การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​ประเภท​เส้นทาง และ​ตัวเลือก​สำหรับ​การ​ปรับเส้นทาง

ประเภทเส้นทาง

ใน​การ​เข้า​ใช้​งาน​ประเภท​เส้นทาง ใน​มุมมอง​ปกติ​สำหรับ​แหล่งข้อมูล​การ​นำ​ทาง ให้กด OK/MENU แล้วเลือก SettingsRoute optionsRoute type

ท่าน​สามารถ​เลือก​เส้นทาง​ประเภท​ต่างๆ ได้ที่นี่ สั่งงาน​ตัวเลือก​ที่​ต้องการ​โดยใช้ OK

  • Fast with traffic adaption - เวลา​เดินทาง​สั้น​และ​มี​การจราจร​ติดขัด​น้อยที่สุด
  • Fast - ให้​ความสำคัญ​กับ​เวลา​เดินทาง​ที่​สั้นที่สุด
  • Short - ให้​ความสำคัญ​กับ​ระยะทาง​ที่​สั้นที่สุด นอกจากนี้ ยัง​สามารถ​นำ​ทาง​ไป​ตาม​ถนน​สาย​รอง​ได้​อีกด้วย

ปรับเส้นทาง

ใน​การ​ปรับ​เส้นทาง ใน​มุมมอง​ปกติ​สำหรับ​แหล่งข้อมูล​การ​นำ​ทาง ให้กด OK/MENU แล้วเลือก SettingsRoute options

เพื่อ​หลีกเลี่ยง​การ​แสดง​สิ่ง​ต่างๆ ที่​แสดง​รายการ​ไว้​บน​หน้าจอ​ใน​ระหว่าง​เส้นทาง ให้​เน้น​สิ่งนั้น + OK

  • Avoid motorways
  • Avoid toll roads
  • Avoid tunnels
  • Avoid ferries
  • Avoid car trains

บันทึก

  • ถ้า​มี​การ​ป้อน​ตาราง​การ​เดินทาง​เมื่อ​เลือก​สิ่ง​เหล่านี้ อาจ​มี​การ​หน่วง​เวลา​หลังจากเลือก/ยกเลิก​การ​เลือก​ตัวเลือก​ใด​ตัวเลือก​หนึ่ง เนื่องจาก​ตาราง​การ​เดินทาง​จะ​ได้รับ​การ​คำนวณใหม่
  • ถ้า​ไม่​เลือก​อุโมงค์ ถนน​ที่​มี​การ​เก็บ​ค่า​ผ่าน​ทาง และ​ทาง​ด่วน​ไว้ ระบบ​จะจะ​หลีกเลี่ยง​สิ่ง​เหล่านี้​ให้​มาก​ที่สุด​เท่าที่​จะ​ทำ​ได้ และ​จะ​ใช้​เมื่อ​ไม่​มี​ทางเลือก​อื่น​ที่​เหมาะสม​แล้วเท่านั้น

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่