ชุด​ควบคุม​สภาพอากาศ

ระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​แบบอิเล็กทรอนิกส์ - ECC

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ECC (ระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​แบบอิเล็กทรอนิกส์) จะ​รักษา​อุณหภูมิ​ที่​เลือก​ภายใน​ห้อง​โดยสาร และ​สามารถ​แยก​ปรับ​สำหรับ​ด้าน​คนขับ​และ​ด้าน​ผู้โดยสารได้

ฟังก์ชัน​อัตโนมัติ​จะ​ใช้​เพื่อ​ควบคุมอุณหภูมิ​, ระบบ​ปรับอากาศ​, ความเร็ว​พัดลม​, การ​หมุนเวียน​อากาศ และ​การ​กระจาย​อากาศ​โดยอัตโนมัติ


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่