ห้องเครื่องยนต์

ห้องเครื่องยนต์ - การตรวจเช็ค

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

น้ำมันเครื่อง​และ​สาร​เหลว​บางอย่าง​ควร​ได้รับ​การ​ตรวจเช็ค​ตาม​รอบ​เวลา​อย่างสม่ำเสมอ

การ​ตรวจเช็ค​อย่างสม่ำเสมอ

ตรวจสอบ​น้ำมัน​และ​น้ำยา​ต่อไปนี้​เป็น​ประจำ เช่น เมื่อ​เติม​น้ำมันเชื้อเพลิง:

  • น้ำ​หล่อเย็น
  • น้ำมันเครื่อง
  • น้ำมัน​พวงมาลัยเพาเวอร์ (ยกเว้น​รถยนต์​ที่​ใช้เครื่องยนต์ 4 สูบ 2.0 ลิตร )
  • น้ำ​ล้างกระจก

คำเตือน

โปรด​ระลึก​อยู่​เสมอ​ว่า พัด​ลม​หม้อน้ำ (อยู่​ที่​ด้านหน้า​ของ​ห้อง​เครื่องยนต์ หลัง​หม้อน้ำ) อาจจะ​เริ่ม​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ หลังจาก​ที่​ดับ​เครื่องยนต์​แล้ว​เป็น​เวลาหนึ่ง

ใน​การ​ทำ​ความ​สะอาด​เครื่องยนต์ ให้​ใช้​บริการ​ของ​ศูนย์บริการ​เสมอ โดย​ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​ศูนย์บริการ​ที่​ได้รับ​การ​แต่งตั้ง​อย่าง​เป็นทางการ หาก​เครื่องยนต์​ร้อน อาจ​ทำ​ให้​เกิด​ไฟ​ไหม้ได้


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่