ห้องเครื่องยนต์

น้ำ​หล่อเย็น - ระดับ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

น้ำ​หล่อ​เย็น​ทำ​หน้าที่​ใน​การ​หล่อ​เย็น​เครื่องยนต์​แบบ​สันดาป​ภายใน​ให้​อยู่​ในช่วง​อุณหภูมิ​ทำงานปกติ ความ​ร้อน​ที่​ส่งผ่าน​จาก​เครื่องยนต์​ไป​ยัง​น้ำ​หล่อ​เย็น​สามารถ​นำไปใช้​ใน​การ​ทำ​ความ​ร้อน​ห้อง​โดยสารได้

ระดับ​น้ำ​หล่อ​เย็น​จะต้อง​อยู่​ระหว่างเครื่องหมาย MIN และ MAX บน​ถังพัก

การ​ตรวจสอบ​ระดับ​และ​การ​เติม​น้ำ​หล่อเย็น

เมื่อ​เติม​น้ำ​หล่อ​เย็น ให้​ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​บน​บรรจุภัณฑ์ เป็น​สิ่ง​สำคัญ​ที่​ความ​เข้มข้น​ของ​ส่วนผสม​ของ​น้ำ​หล่อ​เย็น​กับ​น้ำ​จะต้อง​ถูกต้อง เพื่อ​ป้องกัน​รถ​จาก​สภาพ​อากาศต่างๆ อย่า​เติม​น้ำเปล่า​เพียง​อย่างเดียว ความ​เสี่ยง​ใน​การ​ที่​น้ำ​จะ​แข็งตัว​อาจ​เพิ่มขึ้น ถ้า​ความ​เข้มข้น​ของ​น้ำ​หล่อ​เย็น​มาก​หรือ​น้อยเกินไป

คำเตือน

น้ำ​หล่อ​เย็น​จะ​ร้อนมาก หาก​จำเป็นต้อง​เติม​สาร​หล่อ​เย็น​ขณะที่​รถยนต์​อยู่​ใน​อุณหภูมิ​ทำงาน ให้​คลาย​สก​รู​ฝา​ปิด​ถัง​น้ำ​ออก​อย่าง​ช้าๆ เพื่อ​ค่อยๆ ลด​ความ​ดันลง

สำหรับ​ความ​จุ​และ​มาตรฐาน​เกี่ยวกับ​คุณภาพ​ของ​น้ำ โปรด​ดูที่ น้ำ​หล่อเย็น - เกรด​และปริมาณ

ตรวจสอบ​น้ำ​หล่อ​เย็น​อยู่เสมอ

ระดับ​น้ำ​หล่อ​เย็น​ต้อง​อยู่​ระหว่างขีดMIN กับขีด MAX ที่​อยู่​บน​ถังพัก ถ้า​ไม่​เติม​ระบบ​ไว้​อย่าง​เพียงพอ อาจ​เกิด​อุณหภูมิ​สูง ทำ​ให้​เสี่ยง​ต่อ​การ​เกิด​ความ​เสียหาย​ของ​เครื่องยนต์ได้

สำคัญ

  • คลอรีน คลอ​ไรด์ และ​เกลือ​อื่นๆ ใน​ปริมาณ​มาก​อาจ​ทำ​ให้​เกิด​สนิม​ใน​ระบบ​หล่อเย็น
  • ใช้​น้ำ​หล่อ​เย็น​ที่​มี​สาร​ป้องกัน​สนิม​ที่​วอล​โว่​แนะนำเสมอ
  • ดู​ให้​แน่ใจ​ว่า ส่วนผสม​ของ​น้ำ​หล่อ​เย็น​ประกอบด้วยน้ำ 50% และ​น้ำ​หล่อเย็น 50%
  • ผสม​น้ำ​หล่อ​เย็น​กับ​น้ำประปา​ที่​มี​คุณภาพ​ที่​ได้รับ​การรับรอง ถ้า​มี​ข้อ​สงสัย​ใดๆ เกี่ยวกับ​คุณภาพ​ของ​น้ำ ให้​ใช้​น้ำ​หล่อ​เย็น​ที่​ผสม​แล้ว​ตาม​คำแนะนำ​ของ​วอลโว่
  • เมื่อ​ชาร์จ​ระบบ​หล่อเย็น/เปลี่ยน​ส่วนประกอบ​ของ​ระบบ​หล่อ​เย็น ล้าง​ระบบ​หล่อ​เย็น​ให้​สะอาด​ด้วย​น้ำประปา​ที่​มี​คุณภาพ​เป็น​ที่​รองรับ หรือ​ล้าง​ด้วย​สาร​หล่อ​เย็น​ที่​ผสม​ไว้แล้ว
  • เดิน​เครื่องยนต์​เมื่อ​มี​การ​เติม​ระบบ​หล่อ​เย็น​เต็ม​แล้วเท่านั้น มิฉะนั้น​แล้ว อาจ​ทำ​ให้​เกิด​การ​ร้อน​จัด​จน​เกิด​ความเสียหาย (การแตกร้าว) ที่​ฝา​สูบได้

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่