ห้องเครื่องยนต์

น้ำ​ล้างกระจก - การเติม

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

น้ำยา​ทำ​ความ​สะอาด​ใช้​ใน​การ​ทำ​ความ​สะอาด​ไฟ​หน้า​และ​กระจกหน้า/หลัง ใน​ระหว่าง​ฤดู​หน​นาว จะต้อง​ใช้​น้ำยา​ทำ​ความ​สะอาด​ที่​มี​การ​ป้องกัน​การ​เป็นน้ำแข็ง

น้ำ​ล้าง​กระจก​บัง​ลม​หน้า​รถ​และ​กระจก​ไฟ​หน้า​ใช้​ถัง​พักเดียวกัน

สำคัญ

ใช้​น้ำยา​ทำ​ความ​สะอาด​ของ​ของ​วอล​โว่​หรือ​เทียบเท่า​ซึ่ง​มีค่า pH ระหว่าง 6 ถึง 8 เมื่อ​ทำ​ให้​เจือ​จางแล้ว (เช่น​การ​ผสม​กับ​น้ำ​สะอาด​ในอัตราส่วน 1:1 เป็นต้น)

สำคัญ

ใช้​น้ำ​ล้าง​กระจก​ที่​มี​สาร​ป้องกัน​การ​แข็งตัว​ใน​ฤดู​หนาว​เพื่อ​ไม่ให้​ของเหลว​กลายเป็น​น้ำแข็ง​ใน​ปั๊ม ถัง​พัก​และ​ท่อ​อ่อนต่างๆ

สำหรับ​ความ​จุ โปรด​ดูที่ น้ำยา​ทำ​ความสะอาด - คุณภาพ​และปริมาณ


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่