ห้องเครื่องยนต์

น้ำมันเครื่อง - การ​ตรวจสอบ​และ​การเติม

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​ตรวจสอบ​ระดับ​น้ำมันหล่อลื่น​ของ​เครื่องยนต์​บาง​รุ่น​จะ​ใช้​เซ็นเซอร์​ระดับ​น้ำมันหล่อลื่น​แบบ​อิเล็กทรอนิกส์ ส่วน​เครื่องยนต์​รุ่น​อื่นๆ จะ​ใช้​ก้าน​วัด​ระดับน้ำมันหล่อลื่น

เครื่องยนต์​ที่​มี​ก้าน​วัด​ระดับน้ำมัน

ไม่​ใช้​สำหรับ​เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 2.0 ลิตร​หรือ​เครื่องยนต์ดีเซล 5 สูบ ซึ่ง​มี​เซ็นเซอร์​ระดับ​น้ำมันหล่อลื่น​แบบ​อิเล็กทรอนิกส์ ยกเว้นเครื่องยนต์ B4204T7

ก้าน​วัด​ระดับ​น้ำมัน​และ​ท่อ​เติม​น้ำมันเชื้อเพลิง

ก้าน​วัด​ระดับ​น้ำมัน​และ​ท่อ​เติม​น้ำมันเชื้อเพลิง

เป็น​สิ่ง​สำคัญ​อย่าง​ยิ่ง​ที่​จะต้อง​ตรวจสอบ​ระดับ​น้ำมัน​ใน​รถ​ใหม่ ก่อน​ทำ​การ​เปลี่ยน​น้ำมัน​ครั้ง​แรก​ตาม​ตาราง​ที่​กำหนดไว้

วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ตรวจสอบ​ระดับ​น้ำมันทุกๆ 2500 กม. การ​วัด​ที่​แม่นยำ​ที่สุด​สามารถ​ทำ​ได้​ที่​เครื่องยนต์​เย็น​ก่อน​การสตาร์ต การ​วัด​จะ​ไม่​แม่นยำ​ถ้า​ทำ​ทันที​ที่​ดับเครื่องยนต์ ก้าน​วัด​ระดับ​น้ำมัน​จะ​แสดง​ว่า​ระดับ​น้ำมัน​ต่ำ​เกินไป​เนื่องจาก​น้ำมัน​ไม่​มี​เวลา​เพียง​พอที่จะ​ไหล​กลับ​ไปสู่​อ่างน้ำมัน

ระดับ​น้ำมัน​จะต้อง​อยู่​ระหว่างเครื่องหมาย MIN และ MAX

ระดับ​น้ำมัน​จะต้อง​อยู่​ระหว่างเครื่องหมาย MIN และ MAX

การ​วัด​และ​การ​เติม หากต้องการ

ดู​ให้​แน่ใจ​ว่า รถ​จอด​ใน​แนวระนาบ สิ่ง​สำคัญ​หลังจาก​ดับ​เครื่องยนต์​คือ รอประมาณ 5 นาที เพื่อให้​น้ำมัน​มี​เวลา​ไหล​กลับ​เข้า​ใน​อ่างน้ำมัน

ดึง​ก้าน​วัด​ระดับ​น้ำมัน​ขึ้น​และ​เช็ด​ให้แห้ง

ใส่​ก้าน​วัด​ระดับ​น้ำมันกลับคืน

ดึง​ออก​และ​ดู​ระดับน้ำมัน

ถ้า​ระดับ​น้ำมัน​อยู่​ใกล้​กับเครื่องหมาย MIN ให้​เติมน้ำมัน 0.5 ลิตร หาก​น้ำมัน​อยู่​ระดับ​ต่ำ​กว่า​นี้​มาก ท่าน​ต้อง​เติมน้ำมัน

ดู​ระดับ​น้ำมัน​อีก​ครั้ง​หาก​จำเป็น แต่​ดู​หลังจาก​ได้​ขับ​รถ​ใน​ระยะทาง​สั้นๆ แล้ว จากนั้น​ทำ​ขั้นตอนที่ 1 - 4 ซ้ำ

คำเตือน

อย่า​เติม​น้ำมัน​สูง​เกินเครื่องหมาย MAX ระดับ​น้ำมัน​ต้อง​สูง​ไม่เกิน MAX หรือ​ต่ำกว่า MIN เนื่องจาก​อาจ​ทำ​ให้​เครื่องยนต์​เสียหายได้

คำเตือน

ห้าม​ให้​น้ำมัน​กระเด็น​ใส่​ท่อ​ไอ​เสีย​ที่​ร้อน​เนื่องจาก​อาจ​ทำ​ให้​เกิด​ประกาย​ไฟได้

เครื่องยนต์ 4 สูบ 2.0 ลิตร ที่​มี​เซ็นเซอร์​ระดับ​น้ำมันหล่อลื่น​แบบอิเล็กทรอนิกส์

ไม่​ใช้​สำหรับเครื่องยนต์ B4204T7 โปรด​ดู​ที่หัวข้อ "เครื่องยนต์​ที่​มี​ก้าน​วัด​ระดับน้ำมันหล่อลื่น​" ก่อน​หน้า​นี้แทน

ท่อ​เติมน้ำมันเครื่องยนต์​ที่​มี​เซ็นเซอร์​ระดับ​น้ำมันหล่อลื่น​แบบ​อิเล็กทรอนิกส์​จะ​ไม่​มี​ก้าน​วัด​ระดับ​น้ำมันเชื้อเพลิง

ท่อ​เติมน้ำมัน

เครื่องยนต์​ที่​มี​เซ็นเซอร์​ระดับ​น้ำมันหล่อลื่น​แบบ​อิเล็กทรอนิกส์​จะ​ไม่​มี​ก้าน​วัด​ระดับ​น้ำมันเชื้อเพลิง

ท่าน​ไม่​ต้อง​ดำเนินการ​ใดๆ เกี่ยวกับ​ระดับ​น้ำมันเครื่อง​ก่อน​จะ​มี​ข้อความ​ปรากฏ​ขึ้น​ใน​จอ​แสดง โปรด​ดู​ภาพประกอบต่อไปนี้

ข้อความ​และ​กราฟ​ใน​จอแสดง ส่วน​แสดงผล​ทาง​ด้านซ้าย​จะ​แสดง​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​แบบ​ดิจิตอล และ​ทาง​ด้านขวา​จะ​เป็น​แบบอนาล็อก

ข้อความ​และ​กราฟ​ใน​จอแสดง ส่วน​แสดงผล​ทาง​ด้านซ้าย​จะ​แสดง​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​แบบ​ดิจิตอล และ​ทาง​ด้านขวา​จะ​เป็น​แบบอนาล็อก

ข้อความ
ระดับน้ำมันเครื่อง

ระดับ​น้ำมันหล่อลื่น​จะ​ได้รับ​การ​ตรวจสอบ​โดย​ใช้​เกจ​วัด​ระดับ​น้ำมันหล่อลื่น​แบบ​อิเล็กทรอนิกส์​ที่​มี​ปุ่ม​หมุน​เมื่อ​ดับ​เครื่องยนต์ โปรดดู การ​ไป​ยัง​ส่วน​ต่างๆ ของเมนู - แผง​หน้าปัด​แบบรวม

คำเตือน

ถ้าข้อความ Oil service required แสดง​ขึ้น โปรด​นำ​รถ​เข้า​ไป​ที่​ศูนย์บริการ ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การ​แต่งตั้ง​อย่าง​เป็นทางการ ระดับ​น้ำมัน​อาจ​สูงเกินไป

สำคัญ

ถ้า​มี​การ​แจ้ง​ว่า​ระดับ​น้ำมันหล่อลื่น​ต่ำ ให้​เติม​ตาม​ปริมาณ​ที่​ระบุ​ไว้​เท่านั้น ตัวอย่างเช่น 0.5 ลิตร

บันทึก

ระบบ​จะ​ตรวจหา​การ​เปลี่ยนแปลง​ไม่​พบ​โดยตรง​เมื่อ​มี​น้ำมัน​อยู่​เต็ม​หรือ​น้ำมัน​หมดถัง จะต้อง​ขับ​ขี่​รถ​มาแล้ว​เป็นระยะทางประมาณ 30 กม. และ​ได้​จอด​อยู่​กับ​ที่​โดย​ดับ​เครื่องยนต์​ไว้​และ​อยู่​บน​พื้น​ระดับ​เป็นเวลา 2 ชั่วโมง การ​แสดง​ระดับ​น้ำมันหล่อลื่น​จึง​จะถูกต้อง

คำเตือน

ห้าม​ให้​น้ำมัน​กระเด็น​ใส่​ท่อ​ไอ​เสีย​ที่​ร้อน​เนื่องจาก​อาจ​ทำ​ให้​เกิด​ประกาย​ไฟได้

การ​วัด​ระดับน้ำมันหล่อลื่น​, เครื่องยนต์ 4 สูบ 2.0 ลิตร

      

ถ้า​จำเป็นต้อง​ตรวจสอบ​ระดับ​น้ำมันหล่อลื่น ให้​ดำเนินการ​ตาม​ขั้นตอนต่อไปนี้

หมุน​ปุ่ม​หมุน​บน​ก้าน​ควบคุม​ด้านซ้าย​ไป​ที่ตำแหน่ง Oil level

จากนั้น​ข้อมูล​ระดับ​น้ำมันเครื่อง​จะ​ปรากฏขึ้น

สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม​เกี่ยวกับ​การ​จัดการ​เมนู โปรด​ดูที่ การ​ไป​ยัง​ส่วน​ต่างๆ ของเมนู - แผง​หน้าปัด​แบบรวม

บันทึก

ถ้า​สภาพ​ต่างๆ ไม่​เป็นไป​ตาม​เงื่อนไข​สำหรับ​การ​วัด​ระดับน้ำมันหล่อลื่น (เช่น เวลา​หลังจาก​ดับ​เครื่องยนต์ ความ​เอียง​ของ​รถ อุณหภูมิ​ภายนอก เป็นต้น) ข้อความ Not available จะ​แสดงขึ้น กรณีนี้ ไม่ได้​หมายความ​ว่า ระบบ​ของ​รถ​มี​ความ​ผิดปกติใดๆ

ที่​มี​เซ็นเซอร์​ระดับ​น้ำมันหล่อลื่น​แบบอิเล็กทรอนิกส์​, เครื่องยนต์ดีเซล 5 สูบ

ท่อ​เติมน้ำมันเครื่องยนต์​ที่​มี​เซ็นเซอร์​ระดับ​น้ำมันหล่อลื่น​แบบ​อิเล็กทรอนิกส์​จะ​ไม่​มี​ก้าน​วัด​ระดับ​น้ำมันเชื้อเพลิง

ท่อ​เติมน้ำมัน

เครื่องยนต์​ที่​มี​เซ็นเซอร์​ระดับ​น้ำมันหล่อลื่น​แบบ​อิเล็กทรอนิกส์​จะ​ไม่​มี​ก้าน​วัด​ระดับ​น้ำมันเชื้อเพลิง

ท่าน​ไม่​ต้อง​ดำเนินการ​ใดๆ เกี่ยวกับ​ระดับ​น้ำมันเครื่อง​ก่อน​จะ​มี​ข้อความ​ปรากฏ​ขึ้น​ใน​จอ​แสดง โปรด​ดู​ภาพประกอบต่อไปนี้

ข้อความ​และ​กราฟ​ใน​จอแสดง ส่วน​แสดงผล​ทาง​ด้านซ้าย​จะ​แสดง​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​แบบ​ดิจิตอล และ​ทาง​ด้านขวา​จะ​เป็น​แบบอนาล็อก

ข้อความ​และ​กราฟ​ใน​จอแสดง ส่วน​แสดงผล​ทาง​ด้านซ้าย​จะ​แสดง​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​แบบ​ดิจิตอล และ​ทาง​ด้านขวา​จะ​เป็น​แบบอนาล็อก

ข้อความ
ระดับน้ำมันเครื่อง

ระดับ​น้ำมันหล่อลื่น​จะ​ได้รับ​การ​ตรวจสอบ​โดย​ใช้​เกจ​วัด​ระดับ​น้ำมันหล่อลื่น​แบบ​อิเล็กทรอนิกส์​ที่​มี​ปุ่ม​หมุน​เมื่อ​ดับ​เครื่องยนต์ โปรดดู การ​ไป​ยัง​ส่วน​ต่างๆ ของเมนู - แผง​หน้าปัด​แบบรวม

คำเตือน

ถ้าข้อความ Oil service required แสดง​ขึ้น โปรด​นำ​รถ​เข้า​ไป​ที่​ศูนย์บริการ ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การ​แต่งตั้ง​อย่าง​เป็นทางการ ระดับ​น้ำมัน​อาจ​สูงเกินไป

สำคัญ

ใน​กรณี​ที่​มีข้อความ Oil level low Refill 0.5 litre ให้​เติมเพียง 0.5 ลิตร

บันทึก

ระบบ​จะ​ตรวจดู​ระดับ​น้ำมัน​ได้​เฉพาะ​ในขณะ​ที่​กำลัง​ขับ​รถเท่านั้น ระบบ​จะ​ตรวจหา​การ​เปลี่ยนแปลง​ไม่​พบ​โดยตรง​เมื่อ​มี​น้ำมัน​อยู่​เต็ม​หรือ​น้ำมัน​หมดถัง ท่าน​ต้อง​ขับ​รถ​เป็นระยะทาง ประมาณ 30 กม./ชม. จากนั้น​ระดับ​น้ำมัน​ที่​แสดง​จะถูกต้อง

คำเตือน

อย่า​เติม​น้ำมัน​อีก หาก​ระดับน้ำมัน (3) หรือ (4) ปรากฏ​ดังที่​แสดง​ใน​ภาพประกอบ​ด้านล่างนี้ ระดับ​น้ำมัน​ต้อง​สูง​ไม่เกิน MAX หรือ​ต่ำกว่า MIN เนื่องจาก​อาจ​ทำ​ให้​เครื่องยนต์​เสียหายได้

คำเตือน

ห้าม​ให้​น้ำมัน​กระเด็น​ใส่​ท่อ​ไอ​เสีย​ที่​ร้อน​เนื่องจาก​อาจ​ทำ​ให้​เกิด​ประกาย​ไฟได้

การ​วัด​ระดับน้ำมันหล่อลื่น​, เครื่องยนต์ดีเซล 5 สูบ

Video thumbnail
      

ถ้า​จำเป็นต้อง​ตรวจสอบ​ระดับ​น้ำมันหล่อลื่น ให้​ดำเนินการ​ตาม​ขั้นตอนต่อไปนี้

หมุน​ปุ่ม​หมุน​บน​ก้าน​ควบคุม​ด้านซ้าย​ไป​ที่ตำแหน่ง Oil level

จากนั้น​ข้อมูล​ระดับ​น้ำมันเครื่อง​จะ​ปรากฏขึ้น

สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม​เกี่ยวกับ​การ​จัดการ​เมนู โปรด​ดูที่ การ​ไป​ยัง​ส่วน​ต่างๆ ของเมนู - แผง​หน้าปัด​แบบรวม

ตัวเลข 1-4 คือ​ระดับ​การเติม ห้าม​เติม​น้ำมัน​อีก​หาก​จอ​แสดงระดับ (3) หรือ (4) ระดับ​การ​เติม​ที่​แนะนำคือ 4 ข้อความ​และ​กราฟ​ในจอแสดงผล ส่วน​แสดงผล​ทาง​ด้านซ้าย​จะ​แสดง​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​แบบ​ดิจิตอล และ​ทาง​ด้านขวา​จะ​เป็น​แบบอนาล็อก

ตัวเลข 1-4 คือ​ระดับ​การเติม ห้าม​เติม​น้ำมัน​อีก​หาก​จอ​แสดงระดับ (3) หรือ (4) ระดับ​การ​เติม​ที่​แนะนำคือ 4 ข้อความ​และ​กราฟ​ในจอแสดงผล ส่วน​แสดงผล​ทาง​ด้านซ้าย​จะ​แสดง​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​แบบ​ดิจิตอล และ​ทาง​ด้านขวา​จะ​เป็น​แบบอนาล็อก


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่