ห้องเครื่องยนต์

น้ำมันเครื่อง - ทั่วไป

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

จะต้อง​ใช้​น้ำมันเครื่อง​ที่​ได้รับ​การ​รับรอง​เพื่อให้​สามารถ​ใช้​ช่วงเวลา​การ​เข้า​รับ​บริการ​ที่​แนะนำได้

คำแนะนำ​ของ​วอลโว่:

เมื่อ​ขับ​ขี่​ใน​สภาพ​การ​ขับ​ขี่​ที่​ส่งผล​ใน​แง่​ลบ โปรด​ดูที่ น้ำมันเครื่อง - สภาพ​การ​ขับ​ขี่​ที่​ส่งผล​ใน​แง่ลบ

สำคัญ

เพื่อให้​เป็นไป​ตาม​ข้อกำหนด​ของ​ช่วงเวลา​การ​เข้า​รับ​บริการ​ของ​เครื่องยนต์ เครื่องยนต์​ทั้งหมด​จะ​ได้รับ​การ​เติม​น้ำมัน​เครื่องยนต์​สังเคราะห์​แบบ​ดัดแปลง​พิเศษ​จากโรงงาน น้ำมัน​ที่​เลือก​เป็น​ผล​จาก​การ​พิจารณา​ประเด็น​ต่างๆ อย่าง​ละเอียด ซึ่ง​ได้แก่ อายุ​การ​ใช้​งาน คุณสมบัติ​การ​สตาร์ต การ​สิ้นเปลือง​น้ำมัน​เชื้อเพลิง และ​ผลกระทบ​ที่​มี​ต่อสิ่งแวดล้อม

จะต้อง​ใช้​น้ำมันเครื่อง​ที่​ได้รับ​การ​รับรอง​เพื่อให้​สามารถ​ใช้​ช่วงเวลา​การ​เข้า​รับ​บริการ​ที่​แนะนำได้ ให้​ใช้​เฉพาะ​เกรด​น้ำมัน​ที่​กำหนดให้​ใช้​เท่านั้น​สำหรับ​การ​เติม​และ​การ​เปลี่ยน​น้ำมัน มิฉะนั้น​จะ​เกิด​ความ​เสี่ยง​ใน​ด้าน​อายุ​การ​ใช้​งาน คุณสมบัติ​การ​สตาร์ต การ​สิ้นเปลือง​น้ำมัน​เชื้อเพลิง และ​ผลกระทบ​ที่​มี​ต่อสิ่งแวดล้อม

Volvo Car Corporation จะ​ไม่​รับผิดชอบ​ตาม​การ​รับประกัน หาก​ไม่​ใช้​น้ำมันเครื่อง​ตาม​เกรด​และ​ความ​หนืด​ที่กำหนด

วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การ​แต่งตั้ง​เป็น​ผู้​เปลี่ยนน้ำมัน

วอล​โว่​มี​ระบบ​การ​เตือน​ระดับ​น้ำมันหล่อลื่นต่ำ/สูง หรือ​ความ​ดัน​น้ำมันหล่อลื่น​ต่ำ​อยู่​หลาย​ระบบด้วยกัน เครื่องยนต์​บาง​รุ่น​จะ​มี​เซ็นเซอร์​ความ​ดัน​น้ำมันหล่อลื่น ซึ่ง​ใน​กรณี​นี้​จะ​ใช้​สัญลักษณ์​เตือน​ความ​ดัน​น้ำมันหล่อลื่น​ต่ำ​ใน​แผง​หน้าปัด​แบบรวม รุ่น​อื่นๆ จะ​มี​เซ็นเซอร์​ระดับ​น้ำมันหล่อลื่น ซึ่ง​คนขับ​จะ​ได้รับ​การ​แจ้ง​เตือน​โดย​ใช้​สัญลักษณ์​เตือน​ใน​แผงหน้าปัด และ​ข้อความแสดง บาง​รุ่น​จะ​มี​ทั้ง​สองระบบ ติดต่อ​ตัวแทน​จำหน่าย​ของ​วอล​โว่​สำหรับ​ข้อมูลเพิ่มเติม

เปลี่ยน​น้ำมันเครื่อง​และ​กรอง​น้ำมัน​ตาม​ช่วง​การ​เปลี่ยน​ที่​ระบุ​ไว้​ใน​คู่มือ​การ​บริการ​และ​การรับประกัน

การ​ใช้​น้ำมัน​ที่​มี​เกรด​สูง​กว่า​ที่​ระบุ​จะ​สามารถ​ทำได้ ถ้า​ขับ​ขี่​ภายใน​สภาพ​ที่​ส่งผล​ใน​แง่​ลบ วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​น้ำมัน​ที่​มี​เกรด​สูงขึ้น โปรด​ดูที่ น้ำมันเครื่อง - สภาพ​การ​ขับ​ขี่​ที่​ส่งผล​ใน​แง่ลบ

สำหรับ​ปริมาณ​การ​เติม โปรด​ดูที่ น้ำมันเครื่อง - เกรด​และปริมาณ


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่