ห้องเครื่องยนต์

ระบบไฟฟ้า

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ระบบ​ไฟฟ้า​เป็น​แบบ​เสา​เดียว โดย​ใช้​แชส​ซี​และ​เรือน​หุ้ม​เครื่องยนต์​เป็น​ตัวนำไฟฟ้า

รถยนต์​มีอัล​เทอร์​เนเตอร์ AC ที่​ควบคุม​แรงดันไฟฟ้า​ไว้แล้ว

ขนาด ประเภท และ​ประสิทธิภาพ​ของ​แบตเตอรี่​สตาร์ทเตอร์​จะ​ขึ้นอยู่​กับ​ฟังก์ชั่น​และ​อุปกรณ์​ของรถยนต์

สำคัญ

ถ้า​มี​การ​เปลี่ยน​แบตเตอรี่​สตาร์ต ต้อง​แน่ใจ​ว่า​ได้​เปลี่ยน​โดย​ใช้​แบตเตอรี่​ที่​มี​ประสิทธิภาพ​ใน​การ​สตาร์ต​ขณะ​เครื่อง​เย็น​เท่า​เดิม และ​เป็น​ประเภท​เดียวกัน​กับ​แบตเตอรี่​ตัวเก่า (โปรด​ดู​ที่​ป้าย​บนแบตเตอรี่) เท่านั้น


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่