การ​ดูแล​รักษารถ

การ​ชำรุด​เสียหาย​ของสี

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ชั้น​สี​เป็น​องค์ประกอบ​สำคัญ​ของ​ระบบ​ป้องกัน​สนิม​ของ​รถ ดังนั้น​จึง​ควร​ตรวจสอบ​อยู่เสมอ ลักษณะ​ความ​เสียหาย​ของ​งาน​สี​ที่​พบ​บ่อย​คือ​รอย​ก้อน​หิน​กะเทาะ รอย​ขีด​ข่วน และ​รอย​บน​ขอบ​บัง​โคลน ประตู​และ​กันชน

การ​ซ่อมแซม​งาน​สี​ที่​เสียหายเล็กน้อย

ควร​ซ่อมแซม​งาน​สี​ที่​เสียหาย​ในทันที​เพื่อ​ป้องกัน​การ​ก่อ​ตัว​ของสนิม

วัสดุ

 • สี​รองพื้น

  ถ้าจำเป็น

  - เช่น กัน​ชน​แบบ​หุ้ม​พลาสติก จะ​มี​สี​รอง​พื้น​แบบ​ยึด​ติด​พิเศษ​ใน​กระป๋องสเปรย์
 • สี​พื้น​และ​สี​เคลือบ​ใส​จะ​มี​ให้บริการ​ใน​แบบ​กระป๋อง​สเปรย์​หรือ​แบบปากกา/แท่ง​ตกแต่ง​งานสี (Touch-up pens/sticks)

  ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​บน​บรรจุ​ภัณฑ์​ของปากกา/แท่ง​ตกแต่ง​งานสี

 • เทป​ปิด​กันเปื้อน
 • กระดาษ​ทราย​แบบละเอียด

  ถ้าจำเป็น

รหัสสี

รหัส​สี​ภายนอกรถ
รหัส​สี​ภายนอก​รถ​สี​รองใดๆ

การ​ใช้​สี​ที่​ถูกต้อง​เป็น​สิ่งสำคัญ สำหรับ​ตำแหน่ง​ของ​ป้าย​ผลิตภัณฑ์ โปรด​ดูที่ ชื่อแบบ

การ​ซ่อม​งาน​สี​เล็กๆ เช่น เศษ​หิน​และ​รอย​ขีดข่วน

ก่อน​ทำ​การ​ซ่อม​สี รถ​จะต้อง​ได้รับ​การ​ทำ​ความ​สะอาด​และ​แห้ง รวมทั้ง​ต้อง​มี​อุณหภูมิ​สูงกว่า 15 °C

ติด​เทป​ปิด​กัน​เปื้อน​บน​พื้นผิว​ที่เสียหาย จากนั้น​ดึง​เทป​ออก​เพื่อให้​สะเก็ด​สี​ที่​ติด​ค้าง​อยู่​หลุดออกมา

ถ้า​ความ​เสียหาย​ลง​ลึก​ถึง​พื้นผิวโลหะ (แผ่นเหล็ก) ให้​ใช้​สี​รอง​พื้น​จะดีกว่า ใน​กรณี​ที่​เกิด​ความ​เสียหาย​กับ​พื้นผิว​พลาสติก ควร​ใช้​สี​รอง​พื้น​แบบ​ยึด​ติด​พิเศษ​เพื่อ​ให้ผล​ที่​ดีกว่า พ่น​ลง​ใน​ฝา​ครอบ​ของ​กระป๋อง​สเปรย์​และ​แปรงบางๆ

ถ้า​จำเป็น​ให้​ทำ​การ​ขัด​เบาๆ ด้วย​วัสดุ​ขัด​แบบ​ละเอียด ก่อนที่​จะ​ทำสี (เช่น ถ้า​มี​ขอบ​ที่​ไม่เรียบ) ทำ​ความ​สะอาด​พื้นผิว​ให้​ทั่ว​และ​ปล่อย​ให้แห้ง

คน​สี​รอง​พื้น​ให้​เข้า​กัน​ดี และ​แต้ม​สี​รอง​พื้น​ให้​ทั่ว​บริเวณ​โดย​ใช้​พู่กัน​เนื้อละเอียด​, ไม้​ขีด​ไฟ​หรือ​อุปกรณ์​ที่​คล้ายๆ กัน ลง​สี​พื้น​และ​สี​เคลือบ​ใส​เมื่อ​สี​รอง​พื้น​แห้งแล้ว

ให้​ใช้​กระบวนการ​เช่นเดียวกัน​ใน​การ​ซ่อม​สี​ที่​เป็น​รอย​ขีด​ข่วน แต่​ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​เทป​ปิด​กัน​เปื้อน​ติด​รอบ​พื้นผิว​ที่​เสียหาย เพื่อ​ป้องกัน​งาน​สี​ที่​ไม่เสียหาย

บันทึก

ถ้า​ไม่​มี​เศษ​หิน​ติด​อยู่​และ​ชั้น​สี​ที่​ไม่ได้​รับ​ความ​เสียหาย ให้​ทา​สาร​เคลือบผิว (basecoat) และ​สาร​เคลือบ​รองพื้น (clearcoat) ทัน​ที่​ที่​ทำ​ความ​สะอาด​พื้นผิวแล้ว


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่