การ​ดูแล​รักษารถ

การ​ป้องกันสนิม

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

รถ​ได้รับ​การ​ป้องกัน​สนิม​อย่าง​ละเอียด​และ​ทั่วถึง​มา​จาก​โรงงานแล้ว ส่วน​ต่างๆ ของ​ตัวถัง​รถ​ทำ​จาก​โลหะ​แผ่น​ชุบ​ป้องกันสนิม บริเวณ​ใต้​ท้อง​รถ​ได้รับ​การ​ปกป้อง​ด้วย​สาร​ป้องกัน​สนิม​และ​การ​กัดกร่อน มี​การ​พ่น​น้ำยา​กัน​สนิม​แบบ​แทรก​ซึม​เป็น​ชั้น​บางๆ เข้า​ที่​คาน ช่อง​รู รอย​ตะเข็บ​และ​ประตูข้าง

การ​ตรวจสอบ​และ​การบำรุงรักษา

สิ่ง​สกปรก​และ​เกลือ​บน​ถนน​อาจ​ทำ​ให้​เกิด​การ​กัด​กร่อน​ได้ ดังนั้น​จึง​เป็น​สิ่ง​สำคัญ​ที่​จะต้อง​รักษา​รถ​ให้​สะอาด​อยู่เสมอ เพื่อ​รักษา​ชั้น​ป้องกัน​สนิม​ของ​รถยนต์ จะต้อง​ตรวจสอบ​อย่าง​สม่ำเสมอ​และ​ตกแต่ง​ถ้าจำเป็น

ภายใต้​สภาวะ​ปกติ ชั้น​ป้องกัน​สนิม​ของ​รถ​จะ​ไม่​ต้องการ​การ​บำรุงรักษา​ใดๆ เป็น​เวลาประมาณ 12 ปี หลังจาก​ช่วงเวลา​ดังกล่าว​แล้ว ควร​ทำ​การ​พ่น​เสริม​ทุกๆ สามปี วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ท่าน​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การ​แต่งตั้ง​เพื่อ​ขอ​ความ​ช่วยเหลือ​หาก​รถ​ต้องการ​การ​ปรับ​สภาพเพิ่มเติม


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่