ที่เก็บ

คอนโซลกลาง - ช่องจ่ายไฟ 12 โวลต์

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ซอค​เก็ตไฟฟ้า (12 V) จะ​อยู่​ถัด​จาก​ที่​วางแก้วถ้า​มี​ที่​เขี่ย​บุหรี่​และ​ที่​จุด​บุหรี่ จะ​ไม่​มี​ที่​วาง​แก้ว​และ​ช่องจ่ายไฟ 12 โวลต์​ที่​อยู่ติดกัน ทาง​ด้านหลัง​ของ​คอนโซลกลาง

ช่องจ่ายไฟ 12 โวลต์ ใน​ช่อง​เก็บ​สัมภาระ​ใน​คอนโซล​กลาง เบาะ​นั่งด้านหน้า

ช่องจ่ายไฟ 12 โวลต์ ใน​ช่อง​เก็บ​สัมภาระ​ใน​คอนโซล​กลาง เบาะ​นั่งด้านหน้า

ช่องจ่ายไฟ 12 โวลต์ ใน​ช่อง​เก็บ​สัมภาระ​ใน​คอนโซล​กลาง เบาะ​นั่งด้านหลัง

ช่องจ่ายไฟ 12 โวลต์ ใน​ช่อง​เก็บ​สัมภาระ​ใน​คอนโซล​กลาง เบาะ​นั่งด้านหลัง

ช่อง​จ่ายไฟ​ใช้​กับ​อุปกรณ์เสริม​ต่างๆ ที่​ใช้ไฟ 12 โวลต์ เช่น จอแสดงผล เครื่อง​เล่น​เพลง และโทรศัพท์มือถือ ช่อง​จ่ายไฟ​จะ​จ่าย​กระแสไฟฟ้า​เมื่อ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​อยู่ที่ตำแหน่ง​สวิตช์กุญแจ I เป็น​อย่างน้อย

คำเตือน

ให้​ทิ้ง​ปลั๊ก​อุด​ไว้​ใน​ช่อง​เสียบ​เสมอ​เมื่อ​ไม่ได้​ใช้​งาน​ช่องเสียบ

บันทึก

อุปกรณ์​พิเศษ​และ​อุปกรณ์เสริม เช่น จอแสดงผล เครื่อง​เล่น​เพลง​และ​โทรศัพท์มือถือ ซึ่ง​เชื่อมต่อ​กับ​ช่องจ่ายไฟ 12 โวลต์​ช่อง​ใด​ช่อง​หนึ่ง​ใน​ห้อง​โดยสาร อาจ​ถูก​กระตุ้น​การ​ทำงาน​โดย​ระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ ถึงแม้ว่า​จะ​ได้​ดึง​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ออกไป​แล้ว หรือ​เมื่อล็​อก​รถ​แล้ว เช่น เมื่อ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​ขณะ​จอด​จะ​ถูก​กระตุ้น​ตาม​เวลา​ที่ตั้งไว้

จาก​เหตุผล​นี้ ท่าน​จึง​ควร​ถอด​ปลั๊ก​ของ​อุปกรณ์​พิเศษ​หรือ​อุปกรณ์เสริม​ออก​จาก​ช่อง​จ่ายไฟ​เมื่อ​ไม่​ใช้​งาน​แล้ว เนื่องจาก​แบตเตอรี่​อาจ​คาย​ประจุ​ใน​กรณี​ที่​เกิด​เหตุการณ์​เช่นนี้ขึ้น!

สำคัญ

หาก​มี​การ​ใช้​ช่อง​เสียบ​หนึ่ง​ตัว ช่อง​เสียบ​แต่​ละ​ตัว​จะจ่ายไฟ 10 A (120 วัตต์) ถ้า​ใช้​งาน​ช่อง​เสียบ​ใน​ช่อง​คอนโซล​พร้อม​กัน​สอง​ตัว ช่อง​เสียบ​จะ​จ่ายไฟ​ตัวละ 7.5 A (90 W)

ถ้า​มี​การ​ต่อ​ชุด​สูบ​ลม​สำหรับ​การ​ซ่อม​รูเจาะ​แบบ​ฉุกเฉิน​เข้า​กับ​ช่อง​เสียบ​ตัว​ใด​ตัว​หนึ่ง​จาก​สอง​ตัว ห้าม​ต่อ​อุปกรณ์​ไฟฟ้า​อื่นๆ เข้า​กับ​ช่อง​เสียบ​ที่เหลือ

บันทึก

คอมเพรสเซอร์สำหรับการ​ซ่อม​รอย​รั่วฉุกเฉิน ได้รับ​การ​ทดสอบ​และ​รับรอง​แล้ว​จาก​วอลโว่


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่