ศึกษาคู่มือของคุณ

V60
2015 Late

4 ผลลัพธ์

CTA*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ฟังก์ชัน CTA (Cross Traffic Alert) ของ BLIS เป็น​ระบบ​ช่วยเหลือ​คนขับ​อย่าง​หนึ่ง​ที่​จะ​เตือน​คนขับ​เกี่ยวกับ​การจราจร​ที่​วิ่ง​ตัด​ผ่าน​ในขณะ​กำลัง​ถอยรถ CTA จะ​เป็น​ส่วน​เสริมของ BLIS

BLIS - สัญลักษณ์​และข้อความ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ใน​สถานการณ์​ที่ฟังก์ชัน BLIS (Blind Spot Information System) และ CTA (Cross Traffic Alert) ไม่​สามารถ​ทำงาน​ได้​หรือ​ถูก​ขัดจังหวะ​การ​ทำงาน จะ​มี​สัญลักษณ์​แสดง​ขึ้น​บน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​พร้อม​ข้อความ​อธิบาย ให้​ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​ที่​ให้ไว้

BLIS*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

BLIS (Blind Spot Information System) เป็น​ฟังก์ชัน​ที่​ออกแบบ​มา​เพื่อ​ช่วยเหลือ​คนขับ​ใน​ระหว่าง​การ​ขับ​ขี่​ใน​การ​จาร​จร​ที่​หนาแน่น​บน​ถนน​ที่​มี​ช่องทางเดิน​รถ​ใน​ทิศทาง​เดียวกัน​หลายช่องทาง

BLIS* - การ​ใช้งาน

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

BLIS (Blind Spot Information System) เป็น​ฟังก์ชัน​ที่​ออกแบบ​มา​เพื่อ​ช่วยเหลือ​คนขับ​ใน​ระหว่าง​การ​ขับ​ขี่​ใน​การ​จาร​จร​ที่​หนาแน่น​บน​ถนน​ที่​มี​ช่องทางเดิน​รถ​ใน​ทิศทาง​เดียวกัน​หลายช่องทาง