ระบบ​เตือนคนขับ

Driver Alert Control (DAC) *

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ฟังก์ชัน DAC มี​จุดประสงค์​เพื่อ​ดึง​ความ​สนใจ​ของ​คนขับ​เมื่อเขา/เธอ​เริ่ม​ขับ​รถ​อย่าง​ไม่​สม่ำเสมอ เช่น หากเขา/เธอ​หัน​เห​ความ​สนใจ หรือ​เริ่มหลับ

จุดประสงค์ของ DAC คือ เพื่อ​ตรวจจับ​ความสามารถ​ใน​การ​ขับ​ขี่​ที่​ลดลง​อย่าง​ช้าๆ และ​มี​จุดมุ่งหมาย​ให้​ใช้​กับ​ถนนหลวง การ​ทำงาน​นี้​ไม่​มี​จุดมุ่งหมาย​ให้​ใช้​กับ​การจราจร​ในชุมชน

กล้อง​จะ​ตรวจจับ​เครื่องหมาย​ด้านข้าง​ที่​ทา​ไว้​บน​เลน และ​เปรียบเทียบ​ส่วน​ถนน​กับ​การ​เคลื่อน​พวงมาลัย​ของคนขับ คนขับ​จะ​ถูก​เตือน​หาก​รถ​ไม่​วิ่ง​ตาม​เลน​อย่างสม่ำเสมอ

ใน​บาง​กรณี แม้ว่า​คนขับ​จะ​เหนื่อย​ล้า ก็​ไม่​มี​ผลกระทบ​ต่อ​ความสามารถ​ใน​การ​ขับขี่ ใน​กรณี​ดังกล่าว อาจจะ​ไม่​มี​การ​เตือน​ใดๆ สำหรับคนขับ ด้วย​เหตุ​นี้ จึง​เป็น​สิ่ง​สำคัญ​อย่าง​ยิ่ง​ที่​จะต้อง​หยุด​รถ​และ​พัก​หาก​คนขับ​มี​อาการ​เหนื่อย​ล้า แม้ว่า DAC จะ​ออก​การ​เตือน​หรือไม่​ก็ตาม

บันทึก

ห้าม​ใช้​ฟังก์ชั่น​นี้​เพื่อ​ยืด​ช่วงเวลา​ใน​การ​ขับขี่ ให้​หยุด​พัก​เป็น​ช่วงๆ เสมอ และ​ต้อง​แน่ใจ​ว่า​คุณ​ได้​พัก​อย่าง​เต็มที่แล้ว

ข้อจำกัด

ใน​บาง​กรณี ระบบ​อาจจะ​ออก​การ​เตือน แม้ว่า​ความสามารถ​ใน​การ​ขับ​รถ​ไม่ได้​แย่​ลง เช่น:

  • เมื่อ​ลม​ด้านข้างแรง
  • บน​พื้น​ถนน​เป็นร่อง

บันทึก

เซ็นเซอร์​แบบ​กล้อง​จะมีข้อจำกัดบางอย่าง


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่