ระบบ​เตือนคนขับ

การ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดินรถ (LKA)*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดิน​รถ​เป็น​ฟังก์ชัน​หนึ่งใน Driver Alert System โดย​ใน​บางครั้ง​จะเรียกว่า LKA (Lane Keeping Aid)

ฟังก์ชัน​นี้​ได้รับ​การ​ออกแบบ​ให้​ใช้​บน​ทาง​ด่วน​หรือ​ถนน​สาย​หลัก เพื่อ​ลด​ความ​เสี่ยง​ใน​กรณี​ที่​รถ​เคลื่อนที่​ออก​นอก​ช่องทางเดิน​รถ​ของ​ตัวเอง​ใน​บางสถานการณ์

การ​เตือน​การ​ออก​นอก​ช่องทางเดินรถ LDW หรือ LKA

วอล​โว่​ได้​พัฒนา​ระบบ​ขึ้น​สอง​ระบบ​สำหรับ​การ​ช่วย​ใน​การ​รักษา​ช่องทางเดินรถ

  • LDW - Lane Departure Warning ซึ่ง​จะ​ทำ​การ​เตือนคนขับ
  • LKA - Lane Keeping Aid(Lane Keeping Aid) ซึ่ง​นอกเหนือจาก​การ​เตือน​คนขับ​แล้ว ยัง​เข้า​ควบคุม​พวงมาลัย​รถ​อีกด้วย

วอลโว่ V60 จะ​มี​ให้บริการ​ทั้ง​สอง​ระบบ โดย​ตลาด​และ​เครื่องยนต์​จะ​เป็น​สิ่ง​ระบุ​ว่า​รถยนต์​ติดตั้ง​ระบบ​ใดไว้

ใน​กรณี​ที่​ไม่​แน่ใจ​ว่า​รถยนต์มี LDW หรือ LKA:

  • เปิด​ระบบเมนู MY CAR แล้วค้นหา Driver support system ซึ่ง​จะระบุ Lane Departure Warning ถ้า​รถมี LDW หรือ Lane Keeping Aid ถ้า​รถมี LKA

หลักการของ LKA

(รูปภาพ​เป็น​เพียง​ตัวอย่างเท่านั้น - โดย​ไม่​จำเพาะ​เจาะจงรุ่น)

(รูปภาพ​เป็น​เพียง​ตัวอย่างเท่านั้น - โดย​ไม่​จำเพาะ​เจาะจงรุ่น)

กล้อง​ตรวจ​พบ​สี​ของ​เส้น​แบ่ง​ช่อง​ทางเดิน​รถ​ของถนน/ช่อง​ทางเดินรถ ถ้า​รถยนต์​กำลัง​จะ​วิ่ง​ข้าม​เส้น​แบ่ง​ช่อง​ทางเดิน​รถ การ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดิน​รถ​จะ​เข้า​ควบคุม​เพื่อให้​รถยนต์​กลับ​เข้า​ไป​อยู่​ใน​ช่องทางเดิน​รถ โดย​การ​จ่าย​แรงบิด​เล็กน้อย​ไป​ที่พวงมาลัย

ถ้า​รถยนต์​วิ่ง​ไป​ถึง​หรือ​วิ่ง​ข้าม​เส้น​แบ่ง​ช่อง​ทางเดิน​รถ การ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดิน​รถ​จะ​เตือน​คนขับ​โดย​ใช้​การ​สั่นสะเทือน​เป็น​จังหวะ​ของ​พวงมาลัย​อีกด้วย

คำเตือน

LKA เป็น​เพียง​แค่​ตัว​ช่วย​คนขับ​เท่านั้น และ​จะ​ไม่​ทำงาน​ใน​ทุก​สภาพ​การ​ขับ​ขี่​หรือ​การจราจร อากาศ​หรือ​สภาพ​ถนน​บางรูปแบบ

คนขับ​จะต้อง​มี​สติ​อยู่​ตลอดเวลา​เพื่อให้​มั่นใจ​ว่า​สามารถ​ขับ​รถ​ได้​อย่าง​ปลอดภัย รวมทั้ง​ต้อง​ปฏิบัติ​ตาม​กฎหมาย​และ​ข้อบังคับ​ด้านการจราจร


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่