ระบบ​ล็อค​ตาม​ระดับแอลกอฮอล์

ระบบ​ล็อค​ตาม​ระดับแอลกอฮอล์* - ก่อน​การ​สตาร์ตเครื่องยนต์

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​ทำงาน​ของ​ระบบ​ล็อค​ตาม​ระดับ​แอลกอฮอล์​คือ ป้องกัน​ไม่ให้​คนขับ​ที่​ตก​อยู่​ภายใต้​ฤทธิ์​ของ​แอลกอฮอล์​เป็น​ผู้​ขับรถ

ระบบ​ล็อค​ตาม​ระดับ​แอลกอฮอล์​จะ​เปิด​การ​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ และ​พร้อม​สำหรับ​ใช้​งาน​เมื่อ​ประตู​รถ​ถูกเปิด

ปาก​กระบอก​สำหรับ​การ​ทดสอบ​ลมหายใจ
สวิตช์
ปุ่มเกียร์
ไฟ​แสดง​สถานะ​ของแบตเตอรี่
ไฟ​แสดงผล​การ​ทดสอบ​ลมหายใจ
ไฟ​แสดง​ว่า​พร้อม​สำหรับ​การ​ทดสอบ​ลมหายใจ
  1. ไฟแสดง (6) เป็น​สี​เขียว ระบบ​ล็อค​ตาม​ระดับ​แอลกอฮอล์​พร้อม​สำหรับ​ใช้งาน
  2. หยิบ​ระบบ​ล็อค​ตาม​ระดับ​แอลกอฮอล์​ออก​จาก​ที่วาง ถ้า​ระบบ​ล็อค​ตาม​ระดับ​แอลกอฮอล์​อยู่​นอก​รถ​เมื่อ​ปลดล็​อก​รถ ท่าน​จะต้อง​เปิด​การ​ทำงาน​ของ​เครื่องวัด​นี้​ก่อน​โดย​ใช้สวิตช์ (2)
  3. กาง​ที่​เป่าออกมา (1) สูด​ลม​หายใจ​เข้า​ลึกๆ แล้ว​เป่า​ลม​ออก​อย่าง​คงที่​จนกระทั่ง​ได้​ยินเสียง "คลิก​" หลังจากนั้นประมาณ 5 วินาที ผลลัพธ์​ที่​ได้​จะ​ตรง​กับ​หนึ่ง​ตัวเลือก​ใน​ตาราง​ด้านล่างนี้ ผลลัพธ์​หลังจาก​การ​ทดสอบ​ลมหายใจ
  4. ถ้า​ไม่​มี​ข้อความ​ใด​ปรากฏ แสดง​ว่า​การ​ส่ง​ข้อมูล​ไป​ยัง​รถ​ล้มเหลว ใน​กรณี​นี้ ให้​กดปุ่ม (3) เพื่อ​ส่ง​ผลลัพธ์​ไป​ยัง​รถ​ด้วยตนเอง
  5. พับ​ที่​เป่า​ลง แล้ว​เก็บ​เครื่องวัด​ไว้​ใน​ที่วาง
  6. สตาร์ต​เครื่องยนต์ภายใน 5 นาที หลังจาก​ทดสอบ​ลม​หายใจ​ผ่าน มิฉะนั้น​แล้ว​ท่าน​จะต้อง​ทดสอบ​อีกครั้ง

ผลลัพธ์​หลังจาก​การ​ทดสอบ​ลมหายใจ

ไฟแสดง (5) + ข้อความแสดง

ความหมาย

ไฟ​สีเขียว + Alcoguard Approved test

สตาร์ตรถ - ไม่​พบว่า​มี​ปริมาณแอลกอฮอล์

ไฟ​สีเหลือง + Alcoguard Approved test

สามารถ​สตาร์ต​รถได้ - ปริมาณ​แอลกอฮอล์​ที่​วัด​ได้​สูงกว่า 0.1 promille แต่​ต่ำ​กว่า​ค่า​ขีดจำกัด​ที่​บังคับใช้ค่า​ขีดจำกัด​ใน​แต่​ละ​ประเทศ​จะ​แตกต่าง​กัน ให้​ตรวจสอบ​ค่าที่​ใช้​ใน​ประเทศ​ของ​ท่าน และ​ดูที่ ระบบ​ล็อค​ตาม​ระดับแอลกอฮอล์ ประกอบด้วย

ไฟ​สีแดง + Disapproved test Wait 1 minute to try again

ไม่​สามารถ​สตาร์ต​รถได้ - ปริมาณ​แอลกอฮอล์​ที่​วัด​ได้​สูง​กว่า​ค่า​ขีดจำกัด​ที่​บังคับใช้ค่า​ขีดจำกัด​ใน​แต่​ละ​ประเทศ​จะ​แตกต่าง​กัน ให้​ตรวจสอบ​ค่าที่​ใช้​ใน​ประเทศ​ของ​ท่าน และ​ดูที่ ระบบ​ล็อค​ตาม​ระดับแอลกอฮอล์ ประกอบด้วย

บันทึก

หลังจาก​ขับ​ขี่ ท่าน​จะ​สามารถ​สตาร์ต​รถ​อีก​ครั้งภายใน 30 นาที ได้ โดย​ที่​ไม่​ต้อง​วัด​ปริมาณ​แอลกอฮอล์​ใหม่​อีกครั้ง


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่