คำนำ

การ​บันทึกข้อมูล

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ข้อมูล​บางอย่าง​เกี่ยวกับ​การ​ทำงาน​และ​ฟังก์ชัน​ของ​รถ รวมถึง​เหตุการณ์​ต่างๆ ที่​เกิดขึ้น จะ​ถูก​บันทึก​ไว้​ในรถ

รถ​ประกอบด้วย​คอมพิวเตอร์​จำนวน​หนึ่ง​ที่​มี​การ​ทำงาน​ตรวจสอบ​และ​ติดตาม​การ​ทำงาน​ต่างๆ ของ​รถ​อย่างต่อเนื่อง คอมพิวเตอร์​จำนวน​หนึ่ง​จะ​บันทึก​ข้อมูล​ใน​รอบ​การ​ขับ​ขี่​ปกติ​เมื่อ​พบว่า​มี​ข้อบกพร่องเกิดขึ้น นอกจากนี้ ยัง​บันทึก​ข้อมูล​ใน​กรณี​ที่​เกิด​การ​ชน​หรือ​อุบัติเหตุด้วย ข้อมูล​ส่วน​หนึ่ง​ที่​บันทึก​นี้​เป็น​ข้อมูล​ที่​ช่าง​เทคนิค​ต้อง​นำไปใช้​ใน​การ​วินิจฉัย​และ​แก้ไข​ข้อบกพร่อง​ของ​รถ​ใน​ขั้นตอน​ซ่อมแซม​และ​ซ่อม​บำรุง เพื่อที่​การ​ทำงาน​ของ​วอล​โว่​จะ​เป็นไป​ตามที่​กฎหมาย​และ​ข้อบังคับ​อื่นๆ กำหนดไว้ นอกจากนี้ วอล​โว่​ยัง​นำ​ข้อมูล​ดังกล่าว​ไป​ใช้​ใน​การ​วิจัย​เพื่อ​พัฒนา​คุณภาพ​และ​ความ​ปลอดภัย​อย่าง​ต่อเนื่อง ข้อมูล​ทำ​ให้​เข้าใจ​ปัจจัย​ต่างๆ ที่​ทำ​ให้​เกิด​อุบัติเหตุ​และ​การ​บาดเจ็บ​ได้​ดียิ่งขึ้น ข้อมูล​เหล่านี้​ประกอบด้วย​รายละเอียด​สถานะ​และ​การ​ทำงาน​ของ​ระบบ​และ​โมดูล​ต่างๆ ของ​รถ​ใน​ด้าน​เครื่องยนต์ การ​เร่ง​ความเร็ว ระบบ​พวงมาลัย​และ​เบรก เป็นต้น ข้อมูล​อาจ​ครอบคลุม​ถึง​รายละเอียด​เกี่ยวกับ​ลักษณะ​การ​ขับ​ขี่​ของ​คนขับ เช่น ความเร็ว​รถ การ​ใช้​แป้น​เบรก​และ​คันเร่ง การ​หมุน​พวงมาลัย และ​การ​ใช้​เข็ม​ขัด​นิรภัย​ของ​คนขับ​และผู้โดยสาร ด้วย​เหตุผล​เหล่านี้​ทำ​ให้​ข้อมูล​ถูก​บันทึก​อยู่​ใน​คอมพิวเตอร์​ของ​รถ​นาน​ระยะ​หนึ่ง นอกเหนือจาก​เมื่อ​เกิด​การ​ชน​หรือ​เกิดอุบัติเหตุ วอล​โว่​จะ​เก็บ​ข้อมูล​นี้​ไว้​นาน​ที่สุด​เท่าที่​จะ​ทำ​ได้ เพื่อ​นำไปใช้​ใน​การ​พัฒนา​คุณภาพ​และ​ความ​ปลอดภัย หรือ​เก็บ​ไว้​นาน​ตาม​เท่าที่​กฎหมาย​และ​ข้อบังคับ​อื่นๆ กำหนดไว้

วอล​โว่​จะ​ไม่​เปิดเผย​ข้อมูล​ดังที่​กล่าว​มา​ก่อน​หน้า​นี้​แก่​บุคคล​ที่​สาม​โดย​ที่​ไม่ได้​รับ​การ​ยินยอม​จาก​เจ้าของรถ อย่างไร​ก็​ตาม วอล​โว่​อาจ​ต้อง​เปิดเผย​ข้อมูล​ดังกล่าว​ต่อ​เจ้าหน้าที่​รัฐ เช่น ตำรวจ หรือ​บุคคล​ที่​มี​สิทธิ์​ตาม​กฎหมาย​ให้​สามารถ​เข้าถึง​ข้อมูล​ดังกล่าว​ได้ ภายใต้​กฎหมาย​และ​ข้อกำหนด​ของ​แต่​ละประเทศ

ใน​การ​อ่าน​และ​ทำ​ความ​เข้าใจ​กับ​ข้อมูล​ที่​คอมพิวเตอร์​บันทึก​นั้น ต้อง​ใช้​เครื่องมือ​พิเศษ​ของ​วอล​โว่ และ​ดำเนินการ​โดย​ศูนย์บริการ​ที่​มี​ข้อตกลง​กับ​วอลโว่ ทั้งนี้ วอล​โว่​เป็น​ผู้รับผิดชอบ​ใน​การ​จัดเก็บ​และ​ใช้​งาน​ข้อมูล​ใน​ลักษณะ​ที่​ปลอดภัย ซึ่ง​ข้อมูล​ถูก​ส่งผ่าน​ไป​ยัง​วอล​โว่​ใน​ระหว่าง​การ​ซ่อมแซม​และ​การ​ซ่อม​บำรุง การ​จัดการ​ข้อมูล​ต้อง​เป็นไป​ตาม​ข้อกำหนด​ทาง​กฎหมาย​ที่เกี่ยวข้อง โปรด​ติดต่อ​ตัวแทน​จำหน่าย​ของ​วอล​โว่​เพื่อ​ขอ​ข้อมูลเพิ่มเติม


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่