คำนำ

คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​แบบ​ดิจิตอล​ภายในรถยนต์

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ท่าน​สามารถ​อ่าน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​บน​หน้าจอ​ภายในรถยนต์สำหรับ​รถ​บาง​รุ่นเท่านั้น ได้ ท่าน​สามารถ​ค้นหา​เนื้อหา​ต่างๆ ได้ และ​สามารถ​ไป​ยัง​ส่วน​ต่างๆ ได้​อย่างง่ายดาย

Video thumbnail

เปิด​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​แบบดิจิตอล - กดปุ่ม MY CAR ที่​คอนโซล​กลาง จากนั้นกด OK/MENU แล้วเลือก Owner's manual

สำหรับ​พื้นฐาน​เกี่ยวกับ​การ​ไป​ยัง​ส่วน​ต่างๆ โปรดอ่าน วิธีการใช้​งาน​ระบบ​และ​การ​ไป​ยัง​ส่วน​ต่างๆ ในเมนู สำหรับ​คำอธิบาย​เพิ่มเติม​โดย​ละเอียด โปรด​ดู​ด้านล่างนี้

คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของรถ​, หน้าเริ่มต้น

คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของรถ​, หน้าเริ่มต้น

ตัวเลือก​ใน​การ​ค้นหา​ข้อมูล​ใน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​แบบ​ดิจิทัล​มี​อยู่​สี่​ตัวเลือกด้วยกัน:

  • Search - ฟังก์ชัน​การ​ค้นหา​สำหรับ​การ​ค้นหา​บทความ​ใด​บทความหนึ่ง
  • Categories - บทความ​ทั้งหมด​จะ​ได้รับ​การ​จัดเรียง​เป็นหมวดๆ
  • Favourites - การ​เข้าถึง​ด่วน​สำหรับ​บทความ​ที่​ทำ​เครื่องหมาย​ที่​คั่น​หน้า​ว่า​เป็น​บทความ​โปรดไว้
  • คำแนะนำด่วน - การ​เลือก​บทความ​สำหรับ​ฟังก์ชัน​ที่​ใช้บ่อย

เลือก​สัญลักษณ์​ข้อมูล​ที่​มุม​ล่าง​ขวา​เพื่อ​รับ​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​แบบดิจิตอล

บันทึก

คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​แบบ​ดิจิตอล​จะ​ไม่​สามารถ​ใช้​งาน​ได้​ในขณะ​ที่​กำลัง​ขับ​ขี่อยู่

ค้นหา

การ​ค้นหา​โดย​ใช้​จานอักขระ

การ​ค้นหา​โดย​ใช้​จานอักขระ

รายการอักขระ
การ​เปลี่ยน​โหมด​การ​ป้อนข้อมูล (ดู​ตารางต่อไปนี้)

ใช้​จาน​อักขระ​ใน​การ​ป้อน​คำค้นหา เช่น "เข็ม​ขัดนิรภัย"

หมุน TUNE ไป​ยัง​ตัวอักษร​ที่​ต้องการ จากนั้นกด OK/MENU เพื่อยืนยัน ท่าน​สามารถ​ยัง​ใช้​ปุ่ม​ตัวเลข​และ​ตัว​อักษรบน​แผง​ควบคุม​ที่​คอนโซล​กลางด้วย

ทำ​แบบเดิม​ไป​เรื่อยๆ กับ​ตัวอักษร​ตัวต่อไป

ใน​การ​เปลี่ยน​โหมด​การ​ป้อน​ข้อมูล​ไป​เป็น​ตัวเลข​หรือ​อักขระ​พิเศษ หรือ​ทำ​การ​ค้นหา ให้หมุน TUNE ไป​ยัง​ตัวเลือก​ใด​ตัวเลือกหนึ่ง (ดู​คำอธิบาย​ใน​ตารางต่อไปนี้) ใน​รายการ​เพื่อ​เปลี่ยน​โหมด​การ​ป้อนข้อมูล (2) แล้วกด OK/MENU

123/ABC

เปลี่ยน​ระหว่าง​ตัวอักษร​กับ​ตัวเลขด้วย OK/MENU

MORE

เปลี่ยนไป​เป็น​อักขระ​พิเศษด้วย OK/MENU

OK

ทำ​การค้นหา หมุน TUNE เพื่อ​เลือก​บทความ​ใน​ผล​การ​ค้นหา แล้วกด OK/MENU เพื่อ​ไป​ที่​บทความนั้นๆ

a|A

เปลี่ยน​ระหว่าง​อักษร​ตัวพิมพ์​เล็ก​และ​ตัวพิมพ์​ใหญ่​โดยใช้ OK/MENU

{ | }

เปลี่ยน​จาก​จาน​อักขระ​เป็น​ช่อง​การค้นหา เลื่อน​เคอร์เซอร์​โดยใช้ TUNE ลบ​อักษร​ที่​สะกด​ผิด​โดยใช้ EXIT ใน​การ​กลับไป​ยัง​จาน​อักขระ ให้กด OK/MENU

โปรด​สังเกต​ว่า ท่าน​สามารถ​ใช้​ปุ่ม​ตัวเลข​และ​ตัว​อักษรบน​แผง​ควบคุม​ใน​การ​แก้ไข​ใน​ช่อง​การ​ค้นหาได้

ป้อน​โดย​ใช้​แป้นตัวเลข

แป้นตัวเลข

แป้นตัวเลข

การ​ป้อน​อักขระ​อีก​วิธี​หนึ่ง​ก็​คือ​การ​ใช้ปุ่ม 0-9, * และ # บน​คอนโซลกลาง

เช่น เมื่อกด 9 แถบ​พร้อม​ด้วย​อักขระทั้งหมดอักขระ​ของ​แต่​ละ​ปุ่ม​อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป โดย​ขึ้นอยู่​กับตลาด/ประเทศ/ภาษา ของ​ปุ่ม​นั้น เช่น W, x, y, z และ 9 จะ​แสดงขึ้น การ​กด​ปุ่ม​เป็น​เวลา​สั้นๆ จะ​เป็น​การ​เลื่อน​เคอร์เซอร์​ไป​ตาม​อักขระเหล่านี้

  • หยุด​เคอร์เซอร์​ที่​อักขระ​ที่​ต้องการ​เพื่อ​เลือก​อักขระ ซึ่ง​อักขระ​ตัว​นั้น​จะ​แสดง​ขึ้น​ใน​บรรทัด​การ​ป้อนข้อมูล
  • ลบ/เลิก​ทำ โดยใช้ EXIT

หาก​ต้องการ​ใส่​ตัวเลข ให้​กด​แป้น​ตัวเลข​นั้นๆ ค้างไว้

หมวด

บทความ​ใน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​ได้รับ​การ​จัด​ให้​อยู่​ใน​หมวด​หลัก​และ​หมวด​ย่อยต่างๆ บทความ​เดียวกัน​อาจ​อยู่​ใน​หมวด​ที่​เกี่ยวข้อง​หลาย​หมวด เพื่อให้​สามารถ​ค้นหา​ได้​ง่ายขึ้น

หมุน TUNE เพื่อ​ไป​ยัง​ส่วน​ต่างๆ ใน​แผง​ผัง​หมวด แล้วกด OK/MENU เพื่อ​เปิด​หมวด​ใด​หมวดหนึ่ง - ที่เลือก - หรือบทความ - ที่เลือก กด EXIT เพื่อ​กลับไป​ยัง​มุมมอง​ก่อน​หน้านี้

รายการโปรด

บทความ​ต่างๆ ที่​บันทึก​ไว้​เป็น รายการ​โปรด จะ​ถูก​เก็บ​ไว้ที่นี่ ใน​การ​เลือก​บทความ​ที่​เป็น​รายการ​โปรด ดู​ที่หัวข้อ "การ​ไป​ยัง​ส่วน​ต่างๆ ใน​บทความหนึ่งๆ​" ด้านล่างนี้

หมุน TUNE เพื่อ​ไป​ยัง​ส่วน​ต่างๆ ใน​รายการ​โปรด แล้วกด OK/MENU เพื่อ​เปิด​บทความ​ใด​บทความหนึ่ง กด EXIT เพื่อ​กลับไป​ยัง​มุมมอง​ก่อน​หน้านี้

คำแนะนำด่วน

บทความ​ต่างๆ สำหรับ​การ​เริ่มต้น​ใช้​งาน​ฟังก์ชัน​ที่​ใช้​งาน​บ่อย​ที่สุด​ของ​รถยนต์​จะ​ถูก​เก็บ​ไว้ที่นี่ นอกจากนี้ ยัง​สามารถ​เข้า​ใช้​งาน​บทความ​ต่างๆ ได้ โดย​ผ่าน​ทาง​หมวด​ได้​อีก​ด้วย แต่​เรา​ได้​นำ​บทความ​มา​เก็บ​ไว้​ที่นี่​เพื่อ​ใช้​สามารถ​เข้า​ใช้​งาน​ได้​อย่างรวดเร็ว

หมุน TUNE เพื่อ​ไป​ยัง​ส่วน​ต่างๆ ใน​คำแนะนำ​ด่วน แล้วกด OK/MENU เพื่อ​เปิด​บทความ​ใด​บทความหนึ่ง กด EXIT เพื่อ​กลับไป​ยัง​มุมมอง​ก่อน​หน้านี้

การ​ไป​ยัง​ส่วน​ต่างๆ ใน​บทความหนึ่งๆ

หน้าหลัก - ไป​ยัง​หน้า​เริ่มต้น​ของ​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของรถ
รายการโปรด - เพิ่ม/ลบ​บทความ​ที่​เป็น​รายการโปรด ท่าน​ยัง​สามารถ​กดปุ่ม FAV ที่​คอนโซล​กลาง​เพื่อเพิ่ม/ลบ​บทความ​ที่​เป็น​รายการ​โปรด​ได้​อีกด้วย
ลิงก์​ที่​เน้นไว้ - ไป​ยัง​บทความ​ที่​เชื่อมโยงกัน
ข้อความพิเศษ - ถ้า​บทความ​นั้นๆ มี​คำ​เตือน ข้อความ​ที่​สำคัญ หรือ​ข้อ​ความหมาย​เหตุ สัญลักษณ์​ที่​เกี่ยวข้อง​จะ​แสดง​ขึ้น​ที่นี่ รวมถึง​จำนวน​ของ​ข้อความ​ลักษณะ​นี้​ใน​บทความ​นั้นๆ ด้วย

หมุน TUNE เพื่อ​ไป​ยัง​ลิงก์​ต่างๆ หรือ​เลื่อน​ไป​ยัง​จุด​ต่างๆ ใน​บทความหนึ่งๆ เมื่อ​เลื่อน​หน้าจอ​ไป​จนถึงจุดเริ่มต้น/จุดสิ้นสุด​ของ​บทความ ท่าน​สามารถ​ไป​ที่​หน้า​หลัก​และ​ตัวเลือก​รายการ​โปรด​ได้​โดย​การ​เลื่อนขึ้น/ลง​ต่อไป กด OK/MENU เพื่อ​สั่งงาน​ลิงก์​ที่เลือก/เน้นไว้ กด EXIT เพื่อ​กลับไป​ยัง​มุมมอง​ก่อน​หน้านี้


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่