คำนำ

กระจก​หลายชั้น

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

กระจก​หลายชั้น

กระจก​ได้รับ​การ​เสริม​ความ​แข็งแรง​ซึ่ง​จะ​ให้​การ​ป้องกัน​ขโมย​ที่​ดี​ขึ้น และ​ฉนวน​กัน​เสียง​ใน​ห้อง​โดยสาร​ที่​ดีขึ้น กระจก​บัง​ลม​และ​กระจกอื่นๆ* มี​กระจก​หลายชั้น


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่