คำนำ

Volvo ID

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

Volvo ID เป็น ID ส่วนตัว​ของ​ท่าน​ซึ่ง​ทำ​ให้​ท่าน​สามารถ​เข้า​ใช้​งานบริการการ​บริการ​ที่​สามารถ​ใช้​งาน​ได้​อาจ​เปลี่ยนแปลง​ไป​เมื่อ​เวลา​ผ่าน​ไป และ​อาจ​แตกต่าง​กัน​โดย​ขึ้นอยู่​กับ​ระดับ​อุปกรณ์​และตลาด ต่างๆ ได้

Video thumbnail

ตัวอย่าง​ของบริการ:

  • My Volvo - หน้า​เว็บ​ส่วนตัว​สำหรับ​ตัว​ท่าน​และ​รถ​ของท่าน
  • ใน​รถ​ที่​มี​การ​เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต* - การ​บริการ​และ​ฟังก์ชัน​บางอย่าง​กำหนดให้​ท่าน​ลงทะเบียน​รถ​ของ​ท่าน​เข้ากับ Volvo ID ส่วนตัว เช่น การ​ส่ง​ที่​อยู่​ใหม่​จาก​บริการ​แผน​ที่​บน​อินเทอร์เน็ต​ไป​ยัง​รถ​โดยตรง เป็นต้น
  • Volvo On Call, VOC* - Volvo ID ใช้​ใน​การ​ล็อกอิน​เข้า​สู่​แอพ​ฯ สำหรับ​อุปกรณ์​แบบพกพา Volvo On Call

ข้อดีของ Volvo ID

  • ชื่อ​ผู้ใช้​และ​รหัสผ่าน​ชุด​เดียว​ใน​การ​เข้า​ใช้​บริการ​แบบ​ออนไลน์​ต่างๆ นั่น​หมายถึง ชื่อ​ผู้ใช้​และ​รหัสผ่าน​เพียง​ชุด​เท่านั้น​ที่​ท่าน​ต้องจำ
  • เมื่อ​เปลี่ยน​ชื่อ​ผู้ใช้​และ​รหัสผ่าน​สำหรับ​บริการ​อย่าง​ใด​อย่างหนึ่ง (เช่น VOC) ชื่อ​ผู้ใช้​และ​รหัสผ่าน​สำหรับบ​บริการอื่นๆ (เช่น My Volvo) ก็​จะ​ได้รับ​การ​เปลี่ยนแปลง​ตาม​ไป​ด้วย​โดยอัตโนมัติ

สร้าง Volvo ID

ใน​การสร้าง Volvo ID ท่าน​จำเป็นต้อง​ป้อน​ที่​อยู่​อีเมล​ส่วนตัว จากนั้น​ให้​ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​ใน​ข้อความ​อีเมล ซึ่ง​ส่งไป​ยัง​ที่​อยู่​ที่​ระบุ​ไว้​โดย​อัตโนมัติ เพื่อ​ดำเนินการ​ลงทะเบียน​ให้​เสร็จสมบูรณ์ การสร้าง Volvo ID สามารถ​ทำ​ได้​โดย​ผ่าน​ทาง​บริการ​ใด​บริการ​หนึ่งต่อไปนี้:

  • เว็บ My Volvo - ป้อน​ที่​อยู่​อีเมล​ของ​ท่าน​และ​ปฏิบัติ​ตามคำแนะนำ
  • สำหรับ​รถ​ที่​มี​การ​เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต* - ป้อน​ที่​อยู่​อีเมล​ของ​ท่าน​ใน​แอพ​ที่​จำเป็นต้องใช้ Volvo ID แล้ว​ปฏิบัติ​ตามคำแนะนำ หรือ​กดปุ่ม Connect (เชื่อมต่อ) ที่​คอนโซล​กลาง แล้วเลือก AppsSettings จากนั้น​ให้​ปฏิบัติ​ตามคำแนะนำ
  • Volvo On Call, VOC* - ดาวน์​โหลดแอพ VOC เวอร์​ชั่น​ล่าสุด จากนั้น​ให้​เลือก​การสร้าง Volvo ID จาก​หน้าเริ่มต้น​, ป้อน​ที่​อยู่​อีเมล แล้ว​ปฏิบัติ​ตามคำแนะนำ

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่