ศึกษาคู่มือของคุณ

V60
2015 Late

6 ผลลัพธ์

เข็ม​ขัดนิรภัย ทุก​เส้น​จะ​ติดตั้ง​พร้อม​ชุด​ดึง​เข็ม​ขัด​นิรภัยกลับ กลไก​ซึ่ง​อยู่​ใน​ชุด​ดึง​เข็ม​ขัด​นิรภัย​กลับ​จะ​ดึง​เข็ม​ขัด​ให้​ตึง​ใน​จังหวะ​ที่​มี​การ​ชน​อย่าง​รุนแรงพอ ทำ​ให้​เข็ม​ขัด​นิรภัย​กระชับ​ตัว​ผู้โดยสาร​ได้​อย่าง​มี​ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คาด เข็ม​ขัด​นิรภัย​จะ​ได้รับ​การ​เตือน​ด้วย​สัญญาณเสียง​และ​ไฟ​เตือน​ให้​คาด​เข็ม​ขัดนิรภัย