การล็อก/การปลดล็อก

การล็อก/การปลดล็อก - จาก​ภายนอกรถ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การล็อก/การ​ปลดล็​อก​จาก​ภายนอก​รถ​สามารถ​ทำ​ได้​โดยใช้กุญแจ​รีโมตคอนโทรล กุญแจ​รีโมต​คอนโทรลล็อก/ปลดล็​อก​ประตู​ทุก​บาน​และ​ประตู​ท้าย​พร้อมกัน ท่าน​สามารถ​เลือก​ลำดับ​การ​ปลดล็​อก​รูปแบบ​ต่างๆ ได้ โปรดดู กุญแจ​รีโมตคอนโทรล - ฟังก์ชัน​การทำงาน

เพื่อ​กระตุ้น​การ​ทำงาน​ของ​การล็​อก​ตามลำดับ ประตู​ด้าน​คนขับ​ต้อง​ปิด​อยู่ หาก​ประตู​บาน​อื่น​หรือ​ประตู​ท้าย​เปิด​อยู่ ต้องล็​อก​ประตู​เหล่านี้​ก่อน และ​สัญญาณ​เตือน​จะ​ถูก​กระตุ้น​เฉพาะ​เมื่อ​ประตู​ต่างๆ ปิดอยู่ สำหรับ​รถ​ที่​มี​ระบบ​ล็อค​แบบ​ไม่​ใช้กุญแจ* ประตู​ทั้งหมด​และ​ประตู​ท้าย​จะต้อง​ปิดอยู่

บันทึก

ระมัดระวัง​ไม่ให้​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ถูกล็​อก​อยู่​ภายในรถ

หาก​ไม่​สามารถล็อก/ปลดล็​อก​ด้วย​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล เป็นไป​ได้​ว่า​แบตเตอรี่​อาจ​หมด ให้ล็​อก​หรือ​ปลดล็​อก​ประตู​หน้า​ด้านซ้าย​โดย​ใช้​เขี้ยว​กุญแจ​แบบ​ถอด​ได้ โปรดดู เขี้ยว​กุญแจ​แบบ​ถอดได้ - การถอด/การประกอบ

บันทึก

สัญญาณ​เตือน​จะ​ทำงาน​เมื่อ​ประตู​ถูก​เปิด​หลังจาก​ใช้​เขี้ยว​กุญแจล็​อก​ประตู สัญญาณ​เตือน​จะ​ปิด​เมื่อ​มี​การ​เสียบ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ใน​สวิตช์​กุญแจสตาร์ต

คำเตือน

ให้​ระมัดระวัง​ความ​เสี่ยง​ที่​อาจ​มี​บุคคล​ถูกล็​อก​อยู่​ใน​รถ​เมื่อ​มี​การ​ใช้​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรลล็​อก​รถ​จาก​ภายนอก ทำ​ให้​ไม่​สามารถ​เปิด​ประตู​ใดๆ จาก​ภายใน​โดย​ใช้​ปุ่ม​ควบคุม​ต่างๆ บน​ประตูได้ สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม ดูที่ ล็อกตาย

การล็​อก​ซ้ำอัตโนมัติ

ถ้า​ไม่​มี​ประตู หรือ​ประตู​ท้าย​บาน​ใด​เปิด​ออก​ภายใน​สอง​นาที​หลังจาก​ปลดล็อก ล็อก​ทั้งหมด​จะล็​อก​ซ้ำ​อีก​ครั้ง​โดยอัตโนมัติ ฟังก์ชัน​นี้​จะ​ช่วย​ป้องกัน​ไม่ให้​ท่าน​ปลด​ล็อค​รถ​โดย​ไม่ได้ตั้งใจ (สำหรับ​รถ​ที่​มี​สัญญาณ​เตือน โปรด​ดูที่ สัญญาณเตือน)


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่