การล็อก/การปลดล็อก

การล็อก/การปลดล็อก - ประตูท้าย

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การเปิด​, ล็อก​และ​ปลดล็​อก​ประตู​ท้าย​สามารถ​ทำ​ได้​หลาย​วิธีด้วยกัน

การ​เปิด​ด้วยมือ

แผง​ยาง​ที่​มี​หน้าสัมผัสไฟฟ้า

แผง​ยาง​ที่​มี​หน้าสัมผัสไฟฟ้า

ประตู​ท้าย​ปิด​ค้าง​อยู่​โดยล็​อกไฟฟ้า ถ้า​ต้องการ​เปิด​ให้​ทำดังนี้

  1. กด​ลง​เบาๆ ที่​แผ่น​ยาง​ชิ้น​ที่​กว้าง​กว่า​ใต้​มือ​จับ​ประตู​ด้าน​นอก ล็อก​จะ​ถูกปลด
  2. ยก​มือ​จับ​ด้าน​นอก​เพื่อ​เปิด​ประตู​ท้ายเต็มที่

สำคัญ

  • ใน​การ​ปลดล็​อก​ห้อง​เก็บ​สัมภาระ​จะ​ใช้​แรง​กด​เพียง​เล็กน้อย ให้​กด​เบาๆ ตรง​ส่วน​ที่​เป็นยาง
  • อย่า​ยก​แผง​ยาง​ในขณะ​ที่​เปิด​ห้อง​เก็บ​ของ ให้​ยก​ที่​ส่วน​มือจับ การ​ใช้​แรง​กด​มาก​เกินไป​อาจ​ทำ​ให้​หน้าสัมผัส​ไฟฟ้า​บน​แผง​ยางเสียหาย

การ​ปลดล็​อก​ด้วย​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

สัญญาณ​เตือน​สำหรับ​ประตู​ท้าย​สามารถ​ปิด​การ​ทำงานได้ * และ​ประตู​ท้าย​ถูก​ปลดล็​อก​และ​เปิด​ได้​เอง​โดย​ใช้ปุ่ม บน​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

ไฟ​แสดงการล็อก ใน​แผง​หน้าปัด​จะ​หยุด​กะพริบ​เพื่อ​แสดง​ว่า​ไม่ได้ล็​อก​ทุก​ส่วน​ของ​รถ และ* เซ็นเซอร์​ตรวจจับ​การ​เคลื่อนไหว​และ​เซ็นเซอร์​วัด​ระดับ​ของ​สัญญาณ​เตือน และ​เซ็นเซอร์​ต่างๆ สำหรับ​การ​เปิด​ประตู​ท้าย​จะ​ถูก​ปลด​การต่อเชื่อม

ประตู​ต่างๆ จะ​ยังล็​อก​และ​เตรียม​ป้องกันอยู่

  • ประตู​ท้าย​ถูก​ปลดล็อก แต่​ยังคง​ปิด​อยู่ ให้​กด​เบาๆ ที่​แผ่น​ยาง​ใต้​มือ​จับ​ประตู​ด้าน​นอก และ​ยก​ประตู​ท้ายขึ้น

หาก​ประตู​ท้าย​ไม่​เปิดภายใน 2 นาที ประตู​จะ​ถูกล็​อก​อีก​ครั้ง และ​รถ​จะ​เตรียม​ป้องกัน​อีกครั้ง

ปลดล็​อก​รถ​จาก​ภายในรถ

การ​ปลดล็อก​, ประตูท้าย
          

การ​ปลดล็​อก​ประตูท้าย:

กด​ปุ่ม​แผง​สวิตช์​ไฟ​ส่องสว่าง (1)

ประตู​ท้าย​ถูก​ปลดล็อก แต่​ยัง​สามารถ​เปิด​ได้​ในช่วงเวลา 2 นาที (หาก​รถ​ถูกล็​อก​จากภายใน)

การล็​อก​ด้วย​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

กด​ปุ่มล็​อก​บน​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล ดูที่ กุญแจ​รีโมตคอนโทรล - ฟังก์ชัน​การทำงาน

ไฟ​แสดง​การล็​อก​ใน​แผง​หน้าปัด​ควบคุม​จะ​เริ่ม​กะพริบ ซึ่ง​หมายความ​ว่า​รถ​ถูกล็​อก​และ​สัญญาณเตือน* ถูกกระตุ้น


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่