การล็อก/การปลดล็อก

การล็​อก​ประตู​ใน​แบบ​แมนนวล

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

รถ​จะต้อง​สามารถล็​อก​ได้​ด้วย​มือ​ใน​บาง​สถานการณ์ เช่น ใน​กรณี​ที่​ระบบ​ไฟฟ้า​ไม่ทำงาน

ประตู​หน้า​ด้านซ้าย​สามารถล็​อก​ได้​โดย​ใช้​กระบอก​ตัวล็อก และ​เขี้ยว​กุญแจ​แบบ​ถอด​ได้​ของ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล โปรดดู การ​ขับ​ขี่​แบบ​ไม่​ใช้กุญแจ - การ​ปลด​ล็อค​โดย​ใช้​ดอกกุญแจ

ประตู​บาน​อื่นๆ ไม่​มี​กระบอก​ตัวล็อก และ​จะ​มี​ปุ่มล็​อก​ที่​ด้าน​ท้าย​ประตู​แต่​ละ​บาน​ซึ่ง​จะต้อง​หมุน​กลับ ซึ่ง​จะถูกล็อก/ปิด​กั้น​เชิง​กลไก​ไม่ให้​สามารถ​เปิด​จาก​ภายนอกได้ แต่​ยังคง​สามารถ​เปิด​ประตู​ต่างๆ จาก​ภายในได้

การล็​อก​ประตู​ด้วยมือ อย่า​สับสนกับล็อก​นิรภัย​สำหรับเด็กล็อก​นิรภัย​สำหรับเด็ก

การล็​อก​ประตู​ด้วยมือ อย่า​สับสนกับล็อก​นิรภัย​สำหรับเด็ก

หมุน​ปุ่ม​โดย​ใช้​เขี้ยว​กุญแจ​แบบ​ถอด​ได้​ของ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล โปรดดู เขี้ยว​กุญแจ​แบบ​ถอดได้ - การถอด/การประกอบ

ประตู​จะ​ถูก​ปิด​กั้น​ไม่ให้​สามารถ​เปิด​จาก​ภายนอกได้
ประตู​สามารถ​เปิด​ได้​จาก​ทั้ง​ภายนอก​และภายใน

บันทึก

  • ปุ่ม​หมุน​ควบคุม​ของ​ประตู​จะ​เป็น​การล็​อก​ประตู​บาน​ดังกล่าว​เพียง​อย่าง​เดียว ไม่ใช่ล็​อก​ประตู​ทุก​บาน​พร้อมกัน
  • ประตู​ด้านหลัง​ที่ล็​อก​ใน​แบบ​แมนวล พร้อม​กับ​มี​การ​สั่งงาน​ตัวล็​อก​ป้องกัน​เด็ก​แบบ​แมน​นวล​ไว้ จะ​ไม่​สามารถ​เปิด​ได้​ทั้ง​จาก​ภายนอก​หรือ​ภายใน​รถ โปรด​ดูที่ ล็อก​ป้องกันเด็ก - การ​สั่งงาน​แบบ​แมนนวล ประตู​ด้านหลัง​ที่ล็​อก​ด้วย​วิธี​นี้​จะ​สามารถ​ปลดล็​อก​ได้​โดย​ใช้​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​หรือ​ปุ่ม​เซ็นทรัลล็อกเท่านั้น

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่