สัญญาณเตือน

สัญญาณเตือน

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

สัญญาณ​เตือน​เป็น​อุปกรณ์​ที่​จะ​ทำ​การ​เตือน​ใน​สถานการณ์​ต่างๆ เช่น เมื่อ​มี​การ​บุก​รุก​เข้า​ไป​ใน​รถ เป็นต้น

สัญญาณ​เตือน​ที่​ทำงาน​อยู่​จะ​ถูก​กระตุ้นเมื่อ:

  • ประตู​หนึ่ง ฝา​กระโปรง​หน้า หรือ ประตู​ท้ายเปิด
  • ตรวจ​พบ​การ​เคลื่อนไหว​ใน​ห้องโดยสาร (หาก​ติดตั้ง​อุปกรณ์​ตรวจจับ​ความเคลื่อนไหว*)
  • รถ​ถูก​ยก​หรือลาก (หาก​ติดตั้ง​อุปกรณ์​ตรวจจับ​ความเอียง*)
  • สาย​เคเบิล​แบตเตอรี่​ถูก​ถอดออก
  • ไซเรน​ถูก​ปลด​การต่อเชื่อม

ถ้า​มี​ข้อบกพร่อง​ใน​ระบบ​สัญญาณ​เตือน จอ​แสดง​ข้อมูล​ใน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​จะ​แสดง​ข้อความ​หนึ่งข้อความ ใน​กรณี​ดังกล่าว ให้​ติดต่อ​ศูนย์บริการ ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง

บันทึก

เซ็นเซอร์​ตรวจจับ​ความ​เคลื่อนไหว​จะ​กระตุ้น​สัญญาณ​เตือน​ใน​กรณี​ที่​มี​ความ​เคลื่อนไหว​ใน​ห้อง​โดยสาร จะ​ตรวจสอบ​กระแส​ลม​ด้วยเช่นกัน ด้วย​เหตุ​นี้ สัญญาณ​เตือน​อาจจะ​ถูก​กระตุ้น​ได้​หาก​เปิด​กระจก​หน้าต่าง​หรือซัน​รูฟ​ทิ้ง​ไว้ หรือ​หาก​มี​การ​ใช้​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​ห้องโดยสาร

เพื่อหลีกเลี่ยง: ปิด​กระจกหน้าต่าง/ซัน​รูฟ​ก่อน​ออก​จากรถ หาก​ใช้​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​ห้อง​โดยสาร​แบบ​ใน​ตัว​ของรถ (หรือ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​ไฟฟ้า​แบบพกพา) ให้​หัน​กระแส​ลม​จาก​ช่อง​จ่าย​อากาศ​เพื่อ​ไม่ให้​ชี้​ขึ้น​ทางด้านบน​ใน​ห้องโดยสาร หรือ​สามารถ​ใช้​สัญญาณ​เตือน​ที่​ลด​ระดับ​ลง​ได้ ดูที่ ระบบ​สัญญาณ​เตือน​ที่​ถูกลดทอน

บันทึก

ห้าม​พยายาม​ซ่อม​หรือ​ปรับเปลี่ยน​อุปกรณ์​ต่างๆ ใน​ระบบ​สัญญาณ​เตือน​ด้วยตัวเอง การ​พยายาม​ทำ​การ​ใดๆ ใน​ลักษณะ​ดังกล่าว อาจ​ส่งผล​ต่อ​เงื่อนไข​ใน​การรับประกัน

การ​เปิด​ใช้​งาน​สัญญาณเตือน

กด​ปุ่มล็​อก​บน​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

ปิด​สัญญาณเตือน

กด​ปุ่ม​ปลดล็​อก​บน​กุญแจ​รีโมตคอนโทรล

การ​ปิด​การ​ทำงาน​ของ​สัญญาณ​เตือน​ที่​ถูกกระตุ้น

กด​ปุ่ม​ปลดล็​อก​บน​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล หรือ​เสียบ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​เข้า​ไป​ใน​สวิตช์กุญแจ


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่