สัญญาณเตือน

สัญญาณเตือน - กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​ไม่ทำงาน

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

หาก​ไม่​สามารถ​ปิด​การ​ทำงานของสัญญาณเตือน โดย​ใช้​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล เช่น หากแบตเตอรี่ ของ​กุญแจ​หมด​ไฟ ท่าน​สามารถ​ปลดล็อก ปิด​สัญญาณ​เตือน​และ​สตาร์ต​เครื่อง​ได้​ด้วย​วิธีต่อไปนี้:

เปิด​ประตู​คนขับ​โดยใช้เขี้ยว​กุญแจ​แบบ​ถอด​ออกได้

สัญญาณ​เตือน​ถูก​กระตุ้น​การทำงาน ไฟสัญญาณเตือน จะ​กะพริบ​อย่าง​รวดเร็ว​และ​เสียง​ไซเรน​จะ​ดังขึ้น

เสียบ​กุญแจ​รีโมต​คอนโทรล​เข้า​ใน​สวิตช์กุญแจ

สัญญาณ​เตือน​ถูก​ยกเลิก​และ​ไฟสัญญาณ​เตือนดับ

สตาร์ตเครื่องยนต์


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่