ศึกษาคู่มือของคุณ

V60
2015 Late

9 ผลลัพธ์

เครื่อง​เล่นสื่อข้อมูล สามารถ​เล่น​แผ่นซีดี/ดี​วี​ดี​ที่​มี​ข้อมูล​บันทึก​ไว้​แล้ว​หรือ​ที่​เขียน​เองได้

ระบบ​เครื่อง​เสียง​และสื่อข้อมูล ได้ ปุ่ม​ของ​รีโมต​คอนโทรล​มี​การ​ทำงาน​เช่นเดียวกัน​กับ​ปุ่ม​บน​คอนโซล​กลาง​หรือ​แป้น​กด​บนพวงมาลัย

แผ่นดิสก์ซีดี/ดี​วีดี และ​แหล่งข้อมูล​เสียง​ที่​เชื่อมต่อ​จาก​ภายนอก​ผ่าน​ทางอินพุต AUX/USB* หรือ แฟ้ม​สตรีม​เสียง​แบบ​ไร้สาย จาก​อุปกรณ์​ภายนอก​ผ่านทาง Bluetooth® เครื่อง​เล่น​สื่อข้อมูล​บาง​เครื่อง​จะ​สามารถแสดงโทรทัศน์* และ​มี​ตัวเลือกในการ​ติดต่อสื่อสาร​กับโทรศัพท์มือถือ ผ่านทาง Bluetooth® ท่าน​สามารถ​คัดลอก​เพลง​จากแผ่นดิสก์/USB*