ศึกษาคู่มือของคุณ

V60
2015 Late

9 ผลลัพธ์

ระบบ​การ​รับรู้เสียง และ​ช่วย​ให้​ท่าน​สามารถ​สอน​ระบบ​ให้​เข้าใจ​เสียง​และ​สำเนียง​การ​พูด​ของ​ท่านได้

การ​ควบคุม​ด้วยเสียง สำหรับ​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​บางอย่าง​ใน​ระบบ​สื่อข้อมูล และ​ใน​โทรศัพท์มือถือ​ที่​เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth® โดย​ใช้​คำสั่ง​เสียง​ที่​กำหนด​ไว้​ล่วงหน้าได้

การ​ควบคุม​ด้วยเสียง สำหรับ​ระบบ​มัลติมีเดีย เช่น เพื่อ​เปลี่ยน​แหล่งข้อมูล หรือ​เปลี่ยน​แทร็ก เป็นต้น

การ​ควบคุม​ด้วยเสียง สำหรับ​วิทยุ เช่น การ​เปลี่ยนสถานี

การ​รับรู้​คำสั่งเสียง สามารถ​ทำ​ได้​โดย​ใช้​คำสั่ง​ด่วน​ที่​กำหนด​ไว้​ล่วงหน้า​จำนวนหนึ่ง

การ​ควบคุม​ด้วยเสียง สำหรับ​โทรศัพท์มือถือ​ที่​เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth® เพื่อ​โทร​หา​ผู้​ติดต่อ​หรือ​หมุน​หมายเลข เป็นต้น