ศึกษาคู่มือของคุณ

V60
2015 Late

วิทยุ

14 ผลลัพธ์

รายการ​สถานีวิทยุ

วิทยุ​จะ​รวบรวม​รายการ​สถานี​วิทยุ ของ​สถานี​วิทยุ​ที่​สามารถ​รับ​คลื่น​ได้​ชัดเจน​ที่สุด​ใน​ปัจจุบัน​โดยอัตโนมัติ ซึ่ง​จะ​ช่วย​ใน​การ​ค้นหา​สถานี​เมื่อ​ท่าน​ขับ​รถ​ใน​พื้นที่​ที่​ท่าน​ไม่​รู้จัก​สถานี​วิทยุ​และความถี่

ข้อมูลการจราจร (TP)

ฟังก์ชัน​นี้​จะ​ทำ​ให้​สามารถ​รับ​การ​กระจาย​ข้อมูล​การจราจร​ภายในเครือข่าย RDS ของ​สถานี​วิทยุ​ที่ตั้ง​ไว้ได้

การ​ปรับคลื่นวิทยุ

วิทยุ​จะรวบรวม รายการ​สถานีวิทยุ ของ​สถานี​วิทยุ​ที่​สามารถ​รับ​คลื่น​ได้​ชัดเจน​ที่สุด​ใน​ปัจจุบัน​โดยอัตโนมัติ

video

วิทยุ

ท่าน​สามารถ​ฟัง​วิทยุ​ใน​คลื่นความถี่ AM*

Radio text

สถานี RDS บาง​สถานี​จะ​ส่ง​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​เนื้อหา​ของรายการ​, ศิลปิน เป็น​ต้น ข้อมูล​นี้​จะ​แสดง​ขึ้น​บนจอแสดงผล ข้อความ​วิทยุ​สามารถ​แสดง​ได้​ทั้ง​สำหรับวิทยุ FM และ DAB*

การ​ปรับ​คลื่นวิทยุ​แบบ​แมนนวล

วิทยุ​จะ​รวบรวม ร รายการ​สถานีวิทยุ โดย​อัตโนมัติ แต่​ก็​สามารถ​ปรับ​คลื่นวิทยุ​ใน​แบบ​แมน​นวล​ได้เช่นกัน

การ​ปรับ​คลื่นวิทยุอัตโนมัติ

วิทยุ​จะเรียง รายการ​สถานีวิทยุ ที่​การ​ปรับ​คลื่นวิทยุ​แบบ​อัตโนมัติ​ใช้งาน

การ​ควบคุม​ความ​ดัง​เสียง​เพื่อ​ขัดจังหวะฟังก์ชัน RDS

ฟังก์ชัน​ที่ขัดจังหวะ RDS เช่น สัญญาณ​เตือน​หรือ​ข้อมูลการจราจร (TP) จะ​ได้​ยิน​ที่​ความ​ดัง​เสียง​ที่​เลือก​ไว้​สำหรับ​แต่​ละ​รูปแบบ​ของรายการ หาก​มี​การ​ปรับ​ระดับ​ความ​ดัง​เสียง​ใน​ระหว่าง​การ​คั่น​จังหวะ​ของ​รายการ ระดับ​เสียง​ใหม่​จะ​ถูก​บันทึก​ไว้​จนกระทั่ง​ถึง​การ​คั่น​จังหวะ​รายการ​ใน​ครั้งต่อไป

การทำงาน RDS

เมื่อมี RDS วิทยุ​จะ​สามารถ​เปลี่ยนไป​ยัง​ตัว​ส่ง​สัญญาณ​ที่​ชัดเจน​ที่สุด​ได้​โดยอัตโนมัติ RDS ทำ​ให้​สามารถ​รับ​ข้อมูล​ต่างๆ เช่น ข้อมูลจราจร (TP) และ​ค้นหา​รูปแบบรายการ (PTY) อย่าง​ใด​อย่าง​หนึ่งได้

สัญญาณ​เตือน​ใน​กรณี​ที่​มี​อุบัติเหตุ​หรืออันตราย

ฟังก์ชัน​วิทยุ​ใช้​ใน​การ​เตือน​ผู้​ขับ​ขี่​เกี่ยวกับ​อุบัติเหตุ​ที่​ร้ายแรง​และ​ภัย​พิบัติต่างๆ ข้อความ ALARM! จะ​ปรากฏ​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​เมื่อ​สัญญาณ​เตือน​ถูก​ส่งออกไป ท่าน​สามารถ​หยุด​สัญญาณ​เตือน​ชั่วคราว​โดย​ไม่​ต้อง​ยกเลิก​ทำงานได้

รีโมตคอนโทรล*

รีโมต​คอนโทรล​สามารถ​ใช้​สำหรับ​ฟังก์ชัน​ต่างๆ ทั้งหมดในระบบ​เครื่อง​เสียง​และสื่อข้อมูล ได้ ปุ่ม​ของ​รีโมต​คอนโทรล​มี​การ​ทำงาน​เช่นเดียวกัน​กับ​ปุ่ม​บน​คอนโซล​กลาง​หรือ​แป้น​กด​บนพวงมาลัย

การ​อัพเดต​ความถี่​วิทยุ​โดยอัตโนมัติ (AF)

ฟังก์ชัน​นี้​จะ​เลือก​ตัว​ส่ง​สัญญาณ​ที่​ชัดเจน​ที่สุด​สำหรับ​สถานี​วิทยุ​ที่ตั้ง​ไว้​โดย​อัตโนมัติ และ​สามารถ​ใช้​งาน​ได้​สำหรับวิทยุ FM

บันทึก​สถานี​วิทยุ​เป็น​ค่าที่ตั้ง​ไว้ล่วงหน้า

สถานี​วิทยุ​ที่​ฟัง​บ่อย​จะ​ถูก​บันทึก​ไว้​เป็น​ค่าที่ตั้ง​ไว้​ล่วงหน้า​เพื่อให้​สามารถ​เปิด​ฟัง​ได้​อย่างง่ายดาย