ศึกษาคู่มือของคุณ

V60
2016 Late

8 ผลลัพธ์

ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​แท่น​เครื่องยนต์​และ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​ห้องโดยสาร* - ตัว​จับเวลา

ตัว​ตั้ง​เวลาของชุด​ทำ​ความ​ร้อน​เครื่องยนต์​และ​ห้องโดยสาร จะ​เชื่อมต่อ​อยู่​กับ​นาฬิกา​ของรถ

ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​เสื้อ​สูบ​และ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​ห้องโดยสาร* - การ​หยุด​ทำงานทันที

ท่าน​สามารถ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​เสื้อ​สูบ​และ​ห้อง​โดยสาร​ในทันที​ได้​โดย​ผ่าน​ทาง​จอ​แสดงข้อมูล

ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​เสริม​แบบ​ใช้​น้ำมันเชื้อเพลิง*

รถยนต์​จะ​ติดตั้ง​ด้วย​ชุด​ทำ​ความ​ร้อนเสริมแบบไฟฟ้า หรือ ชุด​ทำ​ความ​ร้อนเสริม แบบ​ใช้​น้ำมัน​เชื้อเพลิง อย่าง​ใด​อย่างหนึ่ง

ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​เครื่องยนต์​และ​ห้องโดยสาร*

การ​ปรับ​สภาพ​ล่วงหน้า​จะ​เตรียม​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน เครื่องยนต์ และ​ห้อง​โดยสาร​ให้​พร้อม​ก่อนที่​จะ​เริ่ม​เดินทาง เพื่อให้​การ​สึก​หรอ​และ​พลังงาน​ที่​จำเป็นต้อง​ใช้​ใน​ระหว่าง​การ​เดินทางลดลงท่าน​สามารถ​สั่ง​ให้​ชุด​ทำ​ความ​ร้อนทำงานโดยตรง หรือใช้ ตัว​ตั้งเวลา ก็ได้

ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​เสื้อ​สูบ​และ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​ห้องโดยสาร* - การ​เริ่ม​ทำงานในทันที

ท่าน​สามารถ​สั่ง​ให้​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​เสื้อ​สูบ​และ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​ห้อง​โดยสาร​ทำงาน​ในทันทีได้

ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​เสริม​แบบ​ใช้ไฟฟ้า*

รถยนต์​จะติดตั้ง ชุด​ทำ​ความ​ร้อนเสริม แบบ​ใช้​น้ำมันเชื้อเพลิง หรือ​แบบ​ไฟฟ้า อย่าง​ใด​อย่างหนึ่ง

ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​แท่น​เครื่องยนต์​และ​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​ห้องโดยสาร* - ข้อความ

สัญลักษณ์​และ​ข้อความเกี่ยวกับ ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​แท่น​เครื่องยนต์​และ​ห้องโดยสาร จะ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นกับว่า แผง​หน้าปัด​แบบรวม เป็น​แบบ​อนาล็อก​หรือดิจิตอล

ชุด​ทำ​ความ​ร้อนเสริม*

ใน​เขต​อากาศหนาว รถ​อาจ​จำเป็นต้อง​มี​ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​เสริม​เพื่อให้​เครื่องยนต์​มี​อุณหภูมิ​การ​ทำงาน​ที่​ถูกต้อง และ​เพื่อให้​ห้อง​โดยสาร​มี​การ​ทำ​ความ​ร้อน​ที่เพียงพอ