ฟิวส์

ฟิวส์ - ใน​ห้อง​เก็บสัมภาระ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

หน้าที่​อย่าง​หนึ่ง​ของ​ฟิวส์​ใน​บริเวณ​ที่​เก็บ​สัมภาระ​ก็​คือ การ​ป้องกัน​เบรก​จอด​รถ​แบบไฟฟ้า

ตำแหน่ง

การทำงาน

[A]แอมป์

เบรก​จอด​ไฟฟ้า ด้านซ้าย

30

เบรก​จอด​ไฟฟ้า ด้านขวา

30

ที่​ไล่​ฝ้า​กระจกหลัง

30

ซอค​เก็ต​สำหรับ​รถพ่วง 2*

15

-

-

ช่อง​จ่ายไฟแบบ 12 โวลต์​, ห้อง​เก็บสัมภาระ

15

-

-

-

-

-

-

-

-

ซอค​เก็ต​สำหรับ​รถพ่วง 1*

40

-

-


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่