ห้องเครื่องยนต์

แบตเตอรี่ - สัญลักษณ์

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

บน​แบตเตอรี่​จะ​มี​ข้อมูล​และ​สัญลักษณ์​เตือนอยู่

สัญลักษณ์​บนแบตเตอรี่

ใช้​แว่นตานิรภัย

ข้อมูล​เพิ่มเติม​ใน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของรถ

เก็บ​รักษา​แบตเตอรี่​ให้​พ้น​มือเด็ก

แบตเตอรี่​บรรจุ​กรด​ที่​มี​ฤทธิ์​กัดกร่อน

หลีกเลี่ยง​ประกาย​ไฟ​และ​เปลวไฟ

อันตราย​จาก​การระเบิด

ต้อง​นำไป​รีไซเคิล

บันทึก

แบตเตอรี่​สตาร์ทเตอร์​ที่​หมด​ไฟ​แล้ว หรือ​แบตเตอรี่​สำรอง​ต้อง​นำไป​รี​โซ​เคิล​ตาม​วิธีการ​รักษา​สภาพแวดล้อม​เนื่องจาก​แบตเตอรี่​มี​ส่วนประกอบ​ของตะกั่ว


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่