ห้องเครื่องยนต์

ฟิวส์ - ใน​บริเวณ​ที่​เย็น​ของ​ห้องเครื่องยนต์

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ฟิวส์​ใน​บริเวณ​ที่​เย็น​ของ​ห้อง​เครื่องยนต์​จะ​ติดตั้ง​อยู่​ใน​รถยนต์​ที่​มีฟังก์ชัน Start/Stop

  • ฟิวส์ A1 และ A2 เป็นแบบ "MEGA Fuse" และ​ต้อง​เปลี่ยน​โดย​ศูนย์บริการเท่านั้น

    ขอ​แนะนำ​ให้​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง

  • ฟิวส์ 1–11 เป็นแบบ "Midi Fuse" และ​ต้อง​เปลี่ยน​โดย​ศูนย์บริการเท่านั้น

    ขอ​แนะนำ​ให้​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง

  • ฟิวส์ 12 เป็นแบบ "Mini Fuse"

สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Start/Stop - ดูที่ Start/Stop

ตำแหน่ง

การทำงาน

[A]แอมป์

ฟิวส์​หลัก​ของ​กล่อง​ระบบ​ไฟฟ้า​ส่วนกลาง​ใน​ห้องเครื่องยนต์

175

ฟิวส์​หลัก​สำหรับ​โมดูล​อิเล็กทรอนิกส์ส่วนกลาง (CEM) ใต้​ช่อง​เก็บ​ของ​หน้ารถ​, กล่องฟิวส์/รีเลย์​ใต้​ช่อง​เก็บ​ของ​หน้ารถ​, ชุด​ระบบ​ไฟฟ้า​ส่วนกลาง​ใน​บริเวณ​ห้อง​เก็บสัมภาระ

175

ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​เสริม​แบบไฟฟ้า*

100

ฟิวส์​หลัก​สำหรับ​โมดูล​อิเล็กทรอนิกส์ส่วนกลาง (CEM) ใต้​ช่อง​เก็บ​ของ​หน้ารถ

50

ฟิวส์​หลัก​สำหรับ​กล่องฟิวส์/รีเลย์​ใต้​ช่อง​เก็บ​ของ​หน้ารถ

60

ชุด​ทำ​ความ​ร้อน​กระจกหน้า*

60

ฟิวส์​หลัก​ของ​กล่อง​ระบบ​ไฟฟ้า​ส่วนกลาง​ใน​ห้อง​เก็บสัมภาระ

60

พัด​ลม​ระบายอากาศ

40

-

-

-

-

รีเลย์สตาร์ต

30

-

-

แบตเตอรี่เสริม

70

โมดูล​อิเล็กทรอนิกส์ส่วนกลาง (CEM) - แรงดันไฟ​อ้างอิง​ของ​แบตเตอรี่เตรียมพร้อม

5


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่