การ​บริการ​และ​การ​ซ่อมบำรุง

การ​ตรวจสอบ​และ​การ​บริการ​ระบบ​สำหรับ​รถยนต์​ใช้แก๊ส*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ระบบ​สำหรับ​รถยนต์​ใช้​แก๊ส​ต้อง​ได้รับ​การ​ตรวจสอบ​อย่าง​สม่ำเสมอ​โดย​ศูนย์บริการ​วอล​โว่​ที่​ได้รับอนุญาต - ขอ​แนะนำ​ให้​ติดต่อ​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง

คำเตือน

แก๊ส​จะ​ถูก​อัด​ด้วย​ความ​ดันสูง ระบบ​นี้​ต้อง​ได้รับ​การ​บริการ​และ​ซ่อมแซม​จาก​ศูนย์บริการ​ที่​ได้รับ​การ​แต่งตั้ง​แล้วเท่านั้น

ห้าม​พยายาม​ถอด​ประกอบ​หรือ​ปรับ​ระบบ​แก๊ส​หรือ​ชิ้นส่วน​อุปกรณ์​ของ​ระบบ​ด้วย​ตนเอง​โดย​เด็ดขาด เนื่องจาก​เป็น​การ​เสี่ยง​ต่อ​การ​บาดเจ็บ​ที่รุนแรง


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่