ห้อง​เก็บ​สัมภาระ​และ​ห้องโดยสาร

ช่อง​ใส่​สัมภาระ​ในคอนโซล

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

คอนโซล​ระหว่าง​ที่​นั่ง​ด้านหน้า​จะ​อยู่​ตรง​กลาง​ระหว่าง​ที่​นั่ง​ด้านหน้า​สองด้าน

ช่อง​ใส่สัมภาระ (เช่น แผ่นซีดี) และอินพุต *AUX/USB ใต้​ที่​วางแขน
รวมถึง​ที่​วาง​แก้ว​สำหรับ​คนขับ​และผู้โดยสาร ถ้ามีที่​เขี่ย​บุหรี่​และ​ที่​จุดบุหรี่ ด้วย ก็​จะ​มี​ที่​จุด​บุหรี่​อยู่ในซอคเก็ต 12 โวลต์ สำหรับ​ที่​นั่ง​ด้านหน้า และ​ที่​เขี่ย​บุหรี่​แบบ​ถอด​ออก​ได้​อยู่​ใน​ที่​วางแก้ว

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่