ห้อง​เก็บ​สัมภาระ​และ​ห้องโดยสาร

ช่อง​เก็บ​ของ​หน้ารถ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ลิ้นชัก​เก็บ​ของ​จะ​อยู่​ที่​ด้านผู้โดยสาร

ท่าน​สามารถ​เก็บ​สิ่งของ​ต่างๆ เช่น คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​และ​แผน​ที่ เป็น​ต้น ไว้​ที่นี่ได้ นอกจากนี้ ยัง​มี​ที่​เก็บ​เหรียญ ปากกา และ​บัตร​เติม​น้ำมัน​ด้วย​ทางด้าน​ใน​ของฝา ท่านสามารถ ล็อค* ลิ้นชัก​เก็บ​ของ​ได้​โดยใช้ เขี้ยวกุญแจ


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่