ห้อง​เก็บ​สัมภาระ​และ​ห้องโดยสาร

คอนโซล​ระหว่าง​ที่​นั่งด้านหน้า - ที่​จุด​บุหรี่​และ​ที่​เขี่ยบุหรี่*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ที่​เขี่ย​บุหรี่​แบบ​ถอด​ออก​ได้​จะ​ติดตั้ง​อยู่​ใน​ที่​วาง​แก้ว​ใต้​ที่​วางแขน ที่​จุด​บุหรี่​จะ​ติดตั้ง​อยู่ใน ช่องจ่ายไฟ 12 โวลต์ สำหรับ​ที่​นั่งด้านหน้า

การ​ถอด​ที่​เขี่ย​บุหรี่ในคอนโซล​ระหว่าง​ที่​นั่งด้านหน้า ทำ​ได้​โดย​การ​ยกขึ้นตรงๆ

ที่​จุด​บุหรี่​เริ่ม​ทำงาน​โดย​กด​ปุ่มลง เมื่อ​ที่​จุด​บุหรี่​ได้รับ​ความ​ร้อน​เพียงพอ​แล้ว ปุ่ม​จะ​เด้ง​กลับออกมา ดึง​ที่​จุด​บุหรี่​ออกมา​และ​ใช้​คอยล์​ทำ​ความร้อน


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่