ห้อง​เก็บสัมภาระ

ตะแกรงนิรภัย

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ตะแกรง​จะ​ป้องกัน​ไม่ให้​สัมภาระ​หรือ​สัตว์​เลี้ยง​ถูก​เหวี่ยง​เข้า​ไป​ใน​ห้อง​ผู้โดยสาร​ด้านหน้า​ใน​ระหว่าง​การ​เบรก​อย่างรุนแรง

การ​พับขึ้น

จับ​ด้านล่าง​ของ​ตะแกรง​นิรภัย​และ​ดึง​ไปด้านหลัง/ดึงขึ้น

สำคัญ

ตะแกรง​ป้องกัน​จะ​ไม่​สามารถ​พับ​ขึ้น​หรือ​ลง​ได้​เมื่อ​ติดตั้ง​ฝา​ปิด​ที่​เก็บสัมภาระ

การติดตั้ง/การถอด

ตามปกติ ตะแกรง​นิรภัย​จะ​ติดตั้ง​อย่าง​ถาวร​ใน​รถ เนื่องจาก​สามารถ​พับ​เก็บ​บน​หลังคา​ได้​สะดวก​และ​ไม่​เกะกะ​เมื่อ​ต้อง​ใช้​พื้นที่​ห้อง​เก็บ​สัมภาระ​ยาว​กว่าปกติ อย่างไร​ก็​ตาม การ​ถอด​ตะแกรง​นิรภัย​และ​เอา​ออก​จาก​รถ​ทำ​ได้​ไม่ยาก

สำหรับ​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​เครื่องมือ​ที่​ต้อง​ใช้​และ​วิธีติดตั้ง/ถอด โปรด​ดู​คำแนะนำ​ใน​การติดตั้งคำแนะนำ​ใน​การ​ติดตั้งหมายเลข 30756681 ที่มา​พร้อม​กัน​เมื่อ​ซื้อ​ครั้งแรก

เพื่อ​ความ​ปลอดภัย จะต้อง​ติดตั้ง​และ​ยึด​ตา​ข่าย​นิรภัย​อย่าง​ถูกต้อง​เสมอ​เมื่อ​นำมา​ติดตั้งใหม่


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่