BLIS

BLIS*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

BLIS (Blind Spot Information) เป็น​ฟังก์ชัน​ที่​ออกแบบ​มา​เพื่อ​ช่วยเหลือ​คนขับ​ใน​ระหว่าง​การ​ขับ​ขี่​ใน​การ​จาร​จร​ที่​หนาแน่น​บน​ถนน​ที่​มี​ช่องทางเดิน​รถ​ใน​ทิศทาง​เดียวกัน​หลายช่องทาง

     

BLIS เป็น​ฟังก์ชัน​ช่วยเหลือ​คนขับ​ซึ่ง​จะ​เตือน​คนขับเกี่ยวกับ:

 • รถ​คัน​อื่น​ที่​อยู่​ใน​บริเวณ​จุด​บอด​ของรถ
 • ซึ่ง​วิ่ง​เข้า​มา​อย่าง​รวดเร็ว​ใน​ช่องทางเดิน​รถ​ด้านซ้าย​หรือ​ด้านขวา​ที่​ติด​กับรถ
     

ฟังก์ชัน CTA(Cross Traffic Alert) ของ BLIS เป็น​ระบบ​ช่วย​คนขับ​ซึ่ง​จะแจ้ง​เตือนเกี่ยวกับ:

 • การจราจร​ที่​ตัด​ผ่าน​ด้านหลัง​รถ​เมื่อ​กำลัง​ถอยรถ

คำเตือน

BLIS เป็น​ระบบ​ช่วย​เท่านั้น และ​อาจ​ไม่​สามารถ​ทำงาน​ได้​ใน​บางสถานการณ์

BLIS ไม่ใช่​สิ่ง​ที่​นำมาใช้​แทน​ลักษณะ​การ​ขับ​ขี่​ที่​ปลอดภัย​และ​การ​ใช้​กระจก​มองหลัง/กระจก​มองข้าง

BLIS จะ​ไม่​สามารถ​แทนที่​ความ​รับผิดชอบ​และ​ความ​ใส่​ใจ​ของ​คนขับ​ได้​เลย การ​เปลี่ยน​ช่องทางเดิน​รถ​อย่าง​ปลอดภัย​จะ​เป็น​ความ​รับผิดชอบ​ของ​คนขับเสมอ

ภาพรวม

ตำแหน่ง​ของไฟ BLISหมายเหตุ: ภาพ​แสดง​รายละเอียด​เบื้องต้น ทั้งนี้​รายละเอียด​อาจจะ​แตกต่าง​กัน​ไป​ใน​รถ​แต่​ละรุ่น

ตำแหน่ง​ของไฟ BLIS

หมายเหตุ: ภาพ​แสดง​รายละเอียด​เบื้องต้น ทั้งนี้​รายละเอียด​อาจจะ​แตกต่าง​กัน​ไป​ใน​รถ​แต่​ละรุ่น

ไฟแสดง
สัญลักษณ์ BLIS

บันทึก

ไฟ​ด้าน​ที่​ระบบ​ตรวจ​พบ​รถยนต์​คัน​อื่น​จะ​ติด​สว่างขึ้น ไฟ​ทั้ง​สอง​จะ​ติด​สว่าง ถ้า​มี​การ​แซง​ทั้ง​สอง​ด้าน​ของ​รถ​ใน​เวลาเดียวกัน

การบำรุงรักษา

เซ็นเซอร์​ของฟังก์ชัน BLIS ติดตั้ง​อยู่​ที่​ด้าน​ใน​ของ​กันชน/ขอบ​ข้าง​ด้านหลัง​ที่​มุม​รถ​แต่​ละด้าน

รักษา​ผิวหน้า​บริเวณ​นี้​ให้สะอาด - รวมทั้ง​ที่​ด้านซ้ายด้วย

รักษา​ผิวหน้า​บริเวณ​นี้​ให้สะอาด - รวมทั้ง​ที่​ด้านซ้ายด้วย

 • เพื่อให้​การ​ทำงาน​มี​ประสิทธิภาพ​สูงสุด จะต้อง​รักษา​บริเวณ​ด้านหน้า​ของ​เซ็นเซอร์​ให้​สะอาด​อยู่เสมอ

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่