BLIS

CTA*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ฟังก์ชัน CTA (Cross Traffic Alert) ของ BLIS เป็น​ระบบ​ช่วยเหลือ​คนขับ​อย่าง​หนึ่ง​ที่​จะ​เตือน​คนขับ​เกี่ยวกับ​การจราจร​ที่​วิ่ง​ตัด​ผ่าน​ในขณะ​กำลัง​ถอยรถ CTA จะ​เป็น​ส่วน​เสริมของ BLIS

สั่งงาน/ยกเลิก​การทำงาน CTA

CTA จะ​ทำงาน​เมื่อ​สตาร์ต​เครื่องยนต์ โดย​ไฟ​แสดงสำหรับ BLIS ที่​แผง​ประตู​จะ​กะพริบ​หนึ่งครั้ง

เปิด/ปิด สำหรับ​ระบบ​ช่วย​ขณะ​จอด​และเซ็นเซอร์ CTA

เปิด/ปิด สำหรับ​ระบบ​ช่วย​ขณะ​จอด​และเซ็นเซอร์ CTA

การ​ยกเลิก​การทำงาน/สั่งงาน​เฉพาะฟังก์ชัน CTA สามารถ​ทำ​ได้​โดย​ใช้​ปุ่มเปิด/ปิดระบบ​ช่วย​ขณะจอด ไฟ BLIS จะ​กะพริบ​หนึ่ง​ครั้ง​เมื่อ​สั่ง​ให้​ทำงาน​อีกครั้ง

อย่างไร​ก็​ตาม ฟังก์ชัน BLIS จะ​ยังคง​ทำงาน​อยู่​หลังจาก​ที่​ยกเลิก​การ​ทำงานของ CTA แล้ว

คำเตือน

CTA เป็น​ระบบ​ช่วย​เท่านั้น และ​อาจ​ไม่​สามารถ​ทำงาน​ได้​ใน​บางสถานการณ์

CTA ไม่ใช่​สิ่ง​ที่​นำมาใช้​แทน​ลักษณะ​การ​ขับ​ขี่​ที่​ปลอดภัย​และ​การ​ใช้​กระจก​มองหลัง/กระจก​มองข้าง

CTA จะ​ไม่​สามารถ​แทนที่​ความ​รับผิดชอบ​และ​ความ​ใส่​ใจ​ของ​คนขับ​ได้​เลย การ​ถอย​รถ​อย่าง​ปลอดภัย​จะ​เป็น​ความ​รับผิดชอบ​ของ​คนขับเสมอ

เมื่อ CTA ทำงาน

หลักการของ CTA

หลักการของ CTA

CTA เป็น​ส่วน​เสริม​ของฟังก์ชัน BLIS โดย​ช่วย​ให้​สามารถ​เห็น​การจราจร​ที่​ตัด​ผ่าน​ทาง​ด้านหลัง​รถ​ในขณะ​ที่​ถอย​รถ เช่น เมื่อ​ถอย​รถ​ออก​จาก​ช่อง​จอด​รถ เป็นต้น

CTA ได้รับ​การ​ออกแบบ​ให้​ตรวจจับ​รถยนต์​เป็น​หลัก แต่​ใน​สภาพแวดล้อม​ที่​เหมาะสม ก็​สามารถ​ตรวจจับ​วัตถุ​ที่​มี​ขนาด​เล็ก​กว่า เช่น รถจักรยาน หรือ​คน​เดิน​ถนน ได้เช่นกัน

CTA จะ​ทำงาน​ในขณะ​ที่​ถอย​หลัง​เท่านั้น และ​จะ​ทำงาน​โดยอัต​โนมัต​เมื่อ​เข้า​เกียร์​ถอยหลัง

  • ถ้า CTA ตรวจ​พบว่า​มี​วัตถุ​อย่าง​ใด​อย่าง​หนึ่ง​วิ่ง​ตัด​ผ่าน​ด้านหลัง​รถ เสียง​เตือน​จะ​ดัง​ขึ้น โดย​เสียง​เตือน​จะ​ดัง​มา​จาก​ลำโพง​ด้านซ้าย​หรือ​ด้านขวา ขึ้นอยู่​กับ​ทิศทาง​ที่​วัตถุ​นั้น​วิ่ง​เข้า​มาหา
  • CTA ยัง​เตือน​โดย​ใช้ไฟ BLIS อีกด้วย
  • การ​เตือน​เสริม​จะ​อยู่​ใน​รูป​ของ​ไอคอน​ที่​ติด​สว่าง​ขึ้นในภาพกราฟิก PAS ในจอแสดงผล

ข้อจำกัด

CTA อาจ​ไม่​สามารถ​ทำงาน​ได้​อย่าง​เต็มที่​ใน​บาง​สถานการณ์ เนื่องจาก​มี​ข้อจำกัด เช่น เซ็นเซอร์ CTA ไม่สามารถ "มอง​" ผ่าน​รถ​คัน​อื่น​ที่​จอด​อยู่ หรือ​สิ่ง​กีด​ขวาง​ได้ เป็นต้น

ต่อไปนี้​จะ​เป็น​ตัวอย่าง​ของ​กรณีที่ "การมองเห็น​" ของ CTA อาจ​ถูก​จำกัด​ไว้​ใน​ตอน​แรก และ​ไม่​สามารถ​ตรวจจับ​รถ​ที่​วิ่ง​เข้า​มา​ได้​จนกระทั่ง​รถ​คัน​นั้น​อยู่​ใกล้มาก

รถ​จอด​อยู่​ลึก​ใน​ช่อง​จอดรถ

รถ​จอด​อยู่​ลึก​ใน​ช่อง​จอดรถ

บริเวณ​จุด​บอดของ CTA
บริเวณที่ CTA สามารถตรวจจับ/"มองเห็น​" ได้
ใน​ช่อง​จอด​รถ​ที่​เป็นมุม CTA อาจ

ใน​ช่อง​จอด​รถ​ที่​เป็นมุม CTA อาจ "มอง​ไม่​เห็น​สิ่ง​ใดเลย​" ที่​ด้าน​หนึ่งได้

อย่างไร​ก็​ตาม เมื่อ​คนขับ​ถอย​รถ​อย่าง​ช้าๆ มุม​จะ​เปลี่ยนแปลง​ไป​ตามรถยนต์/วัตถุ​ที่​กีด​ขวาง​อยู่ ซึ่ง​ทำ​ให้​ส่วน​ที่​เป็น​จุด​บอด​ลด​น้อยลง​อย่างรวดเร็ว

ตัวอย่าง​ของ​ข้อจำกัดอื่นๆ:

  • สิ่งสกปรก​, น้ำแข็ง และ​หิมะ​ที่​ปก​คลุม​เซ็นเซอร์​จะ​ลด​ประสิทธิภาพ​ใน​การ​ทำงาน​ลง และ​ทำ​ให้​ไม่​สามารถ​ส่ง​การ​เตือน​ได้ ถ้า​เซ็นเซอร์​ถูกบัง CTA จะ​ไม่​สามารถ​ตรวจจับ​สิ่ง​กีด​ขวาง​ใดๆ ได้
  • CTA จะ​หยุด​ทำงาน​เมื่อ​มี​การ​เชื่อมต่อ​รถ​พ่วง​เข้า​กับ​ระบบ​ไฟฟ้า​ของรถ

สำคัญ

การ​ซ่อม​ส่วนประกอบ​ของฟังก์ชัน BLIS และ CTA หรือ​การ​ทำ​สี​กัน​ชน​ซ้ำ จะต้อง​ดำเนินการ​โดย​ศูนย์บริการ​เท่านั้น โดย​ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​ศูนย์บริการ​ที่​ได้รับ​อนุญาต​อย่าง​เป็น​ทางการ​ของ​วอลโว่

การบำรุงรักษา

เซ็นเซอร์​ของฟังก์ชัน BLIS และ CTA ติดตั้ง​อยู่​ที่​ด้าน​ใน​ของ​กันชน/ขอบ​ข้าง​ด้านหลัง​ที่​มุม​รถ​แต่​ละด้าน

รักษา​ผิวหน้า​บริเวณ​นี้​ให้สะอาด - รวมทั้ง​ที่​ด้านซ้ายด้วย

รักษา​ผิวหน้า​บริเวณ​นี้​ให้สะอาด - รวมทั้ง​ที่​ด้านซ้ายด้วย

  • เพื่อให้​การ​ทำงาน​มี​ประสิทธิภาพ​สูงสุด จะต้อง​รักษา​บริเวณ​ด้านหน้า​ของ​เซ็นเซอร์​ให้​สะอาด​อยู่เสมอ
  • ห้าม​ติด​วัตถุ​ใดๆ เทป​หรือ​ป้าย​ต่างๆ ใน​บริเวณเซ็นเซอร์

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่