การ​เติม​น้ำมันเชื้อเพลิง

การ​เติม​แก๊สรถยนต์*

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

สิ่ง​ที่​ควร​จดจำ​เมื่อ​เติม​แก๊สรถยนต์ (CNG - Compressed Natural Gas) สำหรับ​รถ​ที่​ใช้​เครื่องยนต์​แบบ​เชื้อเพลิงทวิ (Bi-Fuel)

การ​เติมน้ำมัน

รถยนต์​ใช้​แก๊ส​จะ​เติม​แก๊ส​ผ่าน​ทาง​หัว​เติม​แก๊ส​ที่​อยู่​ถัด​จาก​ฝา​ปิด​เชื้อเพลิง​ภายใน​ฝา​ปิด​ที่​เติม​น้ำมันเชื้อเพลิง

เปิด​ฝา​ปิด​ที่​เติม​น้ำมัน​เชื้อเพลิง​และ​ถอด​ฝา​ปิด​ป้องกัน​หัว​เติม​แก๊สออก

ใส่​หัว​อัด​แก๊ส​เข้า​กับ​หัว​เติม​แก๊ส​และ​หมุน​มือ​จับ​บน​หัว​อัด​แก๊ส​ไป​ทางซ้าย เพื่อให้​แน่ใจ​ว่า​หัว​อัด​ยึดแน่น​กับ​หัว​เติมแก๊ส

จากนั้น​กด​ปุ่ม​สตาร์​ตบน​ปั๊ม​แก๊ส​ค้าง​ไว้ประมาณ 5 วินาที

ถัง​แก๊ส​จะ​ถูก​เติม​ภายใน​สอง​สามนาที

ถอด​หัว​อัด​แก๊ส​ออก​โดย​หมุน​มือ​จับ​ไปทางขวา

ใส่​ฝา​ปิด​ป้องกัน​หัว​เติม​แก๊ส​กลับ​เข้า​ไป​และ​ปิด​ฝา​ปิด​ที่​เติม​น้ำมันเชื้อเพลิง

สถานี​เติม​แก๊ส​สำหรับ​รถยนต์​ใช้แก๊ส

ป้าย​จราจร​สำหรับ​สถานี​เติม​แก๊ส​ที่​ให้บริการ​เติม​แก๊สรถยนต์


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่