คำนำ

เชื้อเพลิงทวิ (Bi-Fuel) * - บท​นำ​เกี่ยวกับ​รถยนต์​ใช้แก๊ส

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

รถ​ที่​ติดตั้ง​เครื่องยนต์​เชื้อเพลิงทวิ (Bi-Fuel) สามารถ​ขับเคลื่อน​ได้​ด้วย​แก๊ส​หรือ​น้ำมันเบนซิน รถยนต์​ใช้​แก๊ส​สามารถ​ใช้ได้​ทั้ง​แก๊ส​ชีวภาพ​หรือ​แก๊สธรรมชาติ รถยนต์​ใช้​แก๊ส​เรียก​อีก​อย่าง​หนึ่งว่า CNG (Compressed Natural Gas)

แก๊ส​มีเทน​เป็น​ส่วนประกอบ​หลัก​ใน​รถยนต์​ใช้แก๊ส ใน​แก๊ส​ธรรมชาติ​มี​ปริมาณ​แก๊ส​มีเทน​ที่​แตกต่าง​กันระหว่าง 85% และ 98% ส่วน​ใน​แก๊ส​ชีวภาพ​จะ​มี​ปริมาณ​แก๊ส​มีเทน​อยู่เกือบจะ 100%

ถัง​แก๊ส​สำหรับ​รถยนต์​ใช้​แก๊ส​จะ​ติดตั้ง​อยู่​ใต้​พื้น​ใน​บริเวณ​ช่อง​เก็บ​สัมภาระ และ​ไม่​ส่งผล​กระทบ​ต่อ​ถัง​เชื้อเพลิงปกติ

ระบบ​จะ​ได้รับ​การ​ตรวจสอบ​ตาม​วิธีการ​เดียวกับ​ที่​ใช้​ใน​รถยนต์เบนซิน เช่น ใน​ระหว่าง​การ​เติม​แก๊ส​ระบบ​จะ​ถูก​ปิด ซึ่ง​หมายถึง​การ​ป้องกัน​การรั่ว ถัง​แก๊ส​จะ​ถูก​ป้องกัน​เป็น​อย่าง​ดี​และ​มี​ความ​ทนทาน​ต่อ​การกระแทก แก๊ส​มี​น้ำหนัก​เบา​กว่า​อากาศ ไม่​เป็น​พิษ​และ​มี​อุณหภูมิ​การ​จุด​ระเบิด​สูง​กว่า​น้ำมัน​เบนซิน​และดีเซล ดังนั้น​ใน​กรณี​ที่​เกิด​อุบัติเหตุ​จึง​มี​ความ​เสี่ยง​ต่อ​การ​ลุก​ไหม้​หรือ​การ​ระเบิด​ต่ำ​กว่า​รถยนต์​ที่​ใช้​น้ำมัน​เบนซิน​หรือดีเซล

ถัง​แก๊ส​จะ​ติดตั้ง​วาล์ว​นิรภัย​ซึ่ง​จะ​ปล่อย​แก๊ส​ออก​จาก​ถัง​หาก​เกิด​ความ​ดัน​สูงผิดปกติ วาล์ว​นี้​ช่วย​ให้​มั่นใจ​ได้​ว่า​ถัง​แก๊ส​จะ​ไม่​เกิด​การระเบิด

คำเตือน

ใน​กรณี​ที่​เกิด​อุบัติเหตุ ต้อง​นำ​รถ​เข้า​รับ​การ​ตรวจสอบ​และ​รับรอง​ให้​ใช้​โดย​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การ​แต่งตั้ง ก่อนที่​จะ​นำ​รถ​กลับมา​ใช้​งาน​อีกครั้ง รวมทั้ง​ต้อง​แจ้ง​ฝ่าย​บริการ​ฉุกเฉิน​ทุก​ครั้ง​ว่า​รถยนต์​มี​การ​ติดตั้งระบบ CNG

คำเตือน

ใน​ระหว่าง​การ​เติม​น้ำมันเชื้อเพลิง​, การ​เข้า​รับ​บริการ​และ​การ​ทำงาน​ซ่อม ห้าม​สูบ​บุหรี่​และ​ก่อให้เกิด​ประกายไฟ ใน​กรณี​ที่​เกิด​ไฟ​ไหม้ ให้​ออก​จาก​รถยนต์​ในทันที​และ​อยู่​ให้​ห่าง​จาก​รถ​ใน​บริเวณ​ที่ปลอดภัย

ห้าม​ถอด​ประกอบ​หรือ​ปรับ​ระบบ​หรือ​ชิ้นส่วน​อุปกรณ์​ของ​ระบบ​ด้วย​ตนเอง​โดยเด็ดขาด การ​กระทำ​การ​ดังกล่าว​จะ​ทำ​ให้​เสี่ยง​ต่อ​การ​บาดเจ็บ​ที่​รุนแรงได้ ดังนั้น​ด้วย​เหตุผล​ด้าน​ความ​ปลอดภัย การ​บริการ​และ​การ​ทำงาน​ซ่อม​ทั้งหมด​จึง​ต้อง​กระทำ​การ​โดย​ช่าง​เทคนิค​ที่​ได้รับ​การ​ฝึกอบรม​เท่านั้น และ​ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง

คำเตือน

ถ้า​ท่าน​ได้​กลิ่น​แก๊ส​ภายใน​ห้อง​โดยสาร​หรือ​รอบๆ ตัว​รถ ให้​สลับ​ไป​ใช้​น้ำมัน​เบนซิน​โดย​ทันที​และ​นำ​รถ​เข้า​รับ​การ​ตรวจสอบ​โดย​ช่าง​เทคนิค​ที่​ได้รับ​การ​ฝึกอบรม​ใน​ศูนย์บริการ​ที่​ใกล้ที่สุด

ถ้า​รถ​อยู่​ใน​ห้อง​ทำสี/พ่น​สี​ที่​มี​อุณหภูมิ​สูงกว่า 60 °C ความ​ดัน​ระบบ​ต้อง​ไม่เกิน 50 บาร์ ใน​กรณี​นี้​ให้​ตรวจสอบ​ให้​แน่ใจ​ว่า ถัง CNG เกือบจะ​ว่างเปล่า


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่