คำนำ

ข้อมูล​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​มี​ให้ที่นี่

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​มี​ให้​ใช้​งาน​ได้​บน​หน้าจอ​ของรถ​, ใน​รูปแบบ​ของ​แอพ​สำหรับ​อุปกรณ์​แบบ​พกพา และ​ใน​หน้า​การ​สนับสนุน​ของ​วอลโว่ ใน​ลิ้นชัก​เก็บ​ของ​หน้า​รถ​จะมี Quick Guide และ​เอกสาร​เสริม​สำหรับ​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ ซึ่ง​มี​ข้อมูล​จำเพาะ​และ​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ฟิวส์ต่างๆ ท่าน​สามารถ​สั่งซื้อ​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​ฉบับ​พิมพ์​แบบ​สมบูรณ์ได้

ข้อมูล​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​แบบดิจิตอล

ใน​หน้าจอ​ของรถ

คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​ใน​เวอร์​ชั่น​แบบดิจิตอลคู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​ฉบับ​พิมพ์​แบบ​สมบูรณ์​ได้ จะ​มี​จัด​ให้​พร้อม​กับ​รถ​ใน​ตลาด​ที่​ไม่​มี​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​บน​หน้าจอ​ภายในรถ จะ​สามารถ​ใช้​งาน​ได้​จาก​หน้าจอ​ของรถ ข้อมูล​นี้​จะ​สามารถ​ค้นหา​ได้ และ​ยัง​แบ่ง​ออกเป็น​หมวด​ต่างๆ อีกด้วย

อ่าน​เพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​แบบ​ดิจิตอล​ภายในรถ

ใน​รูปแบบ​ของ​แอพ​สำหรับ​อุปกรณ์​แบบพกพา

คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​แบบ​ดิจิตอล​ยัง​มี​ให้บริการ​ใน​รูปแบบ​ของ​แอพ​สำหรับ​อุปกรณ์​แบบ​พกพา​ด้วย ซึ่ง​สามารถ​ดาวน์​โหลด​ได้จาก App Store เป็น​ต้น แอพ​นี้​จะ​มี​วิดีโอ​รวมถึง​ตัวเลือก​สำหรับ​การ​ไป​ยัง​ส่วน​ต่างๆ ของ​คู่มือ​ด้วย​ภาพ​โดย​ใช้​รูปภาพ​ภายใน​และ​ภายนอกรถ การ​ไป​ยัง​ส่วน​ต่างๆ ภายใน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​สามารถ​ทำ​ได้​อย่าง​ง่ายดาย และ​ยัง​สามารถ​ค้นหา​เนื้อหา​ได้​อีกด้วย อ่าน​เพิ่มเติมเกี่ยวกับ คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​ใน​อุปกรณ์​แบบพกพา

บนเว็บ

ท่าน​ยัง​สามารถ​ใช้​งาน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​จาก​หน้า​การ​สนับสนุน​ของ​วอลโว่ support.volvocars.com ทั้ง​ใน​แบบ​ออนไลน์​และ​ในรูปแบบ PDF ได้​อีก​ด้วย ใน​หน้า​การ​สนับสนุน​จะ​มี​วิดีโอ​และ​คำแนะนำ​แบบ​ที​ละ​ขั้นตอนต่างๆ เช่น สำหรับ​การ​บริการ​แบบ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​และ​ฟังก์ชั่น​การ​ทำงาน​ต่างๆ เป็นต้น หน้า​นี้​จะ​มี​ให้บริการ​ใน​เกือบ​ทุกตลาด อ่าน​เพิ่มเติมใน การ​สนับสนุน​และ​ข้อมูล​เพิ่มเติม​เกี่ยวกับ​รถ​บนอินเทอร์เน็ต

ข้อมูล​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​ฉบับพิมพ์

เอกสาร​เสริม​ฉบับพิมพ์

คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​ฉบับ​พิมพ์​ใน​รถ​เป็น​เอกสาร​เสริม​สำหรับ​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​แบบดิจิตอลคู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​ฉบับ​พิมพ์​แบบ​สมบูรณ์​ได้ จะ​มี​จัด​ให้​พร้อม​กับ​รถ​ใน​ตลาด​ที่​ไม่​มี​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​บน​หน้าจอ​ภายในรถ โดย​จะ​มี​ข้อความสำคัญ​, ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ฟิวส์ รวมถึง​ข้อมูล​จำเพาะต่างๆ นอกจากนี้ ยัง​มี​คำแนะนำ​ซึ่ง​อาจ​มี​ประโยชน์​เมื่อ​ไม่​สามารถ​อ่าน​ข้อมูล​บน​จอแสดงผล​ส่วนกลาง​ได้​เนื่องจาก​สาเหตุ​อย่าง​ใด​อย่างหนึ่ง ดู​โครงสร้าง​ของ​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถใน การ​อ่าน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของรถ

Quick Guide

นอกจากนี้​ยังมี Quick Guide ให้บริการ​ใน​รูปแบบ​ของ​สิ่งพิมพ์​อีก​ด้วย เอกสาร​นี้​จะ​ช่วย​ให้​ท่าน​รู้จัก​กับ​ฟังก์ชั่น​การ​ทำงาน​ที่​ใช้​งาน​บ่อย​ที่สุด​ภายในรถ

ข้อมูล​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​เพิ่มเติม​ใน​รูปแบบสิ่งพิมพ์

นอกจากนี้ ยัง​อาจ​มี​ข้อมูล​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​ใน​รูปแบบ​ของ​สิ่งพิมพ์​ภายใน​รถ​เพิ่มเติม โดย​ขึ้นอยู่​กับ​ระดับ​ของ​อุปกรณ์​ที่เลือกใช้​, ตลาด และอื่นๆ ท่าน​สามารถ​สั่งซื้อ​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​ฉบับ​พิมพ์​แบบ​สมบูรณ์ได้คู่มือ​นี้​จะ​มี​ให้​ภายใน​รถ​ตั้งแต่​เริ่มต้น​สำหรับ​ตลาด​ที่​ไม่​มี​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​บนหน้าจอ โปรด​ติดต่อ​ตัวแทน​จำหน่าย​วอล​โว่​เพื่อ​สั่งซื้อ​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​ฉบับ​พิมพ์​หรือ​เอกสาร​เสริม​สำหรับ​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของรถ

การ​เปลี่ยน​ภาษา​บน​หน้าจอ​ของรถ

การ​เปลี่ยน​ภาษา​ของ​หน้าจอ​ของ​รถ​อาจ​ทำ​ให้​ข้อมูล​บางอย่าง​ไม่​เป็นไป​ตาม​กฏหมาย​และ​กฎ​ข้อบังคับ​ของ​ประเทศ​หรือ​ของท้องถิ่น

สำคัญ

คนขับ​มี​หน้าที่​รับผิดชอบ​ใน​การ​ขับ​ขี่​อย่าง​ปลอดภัย รวมทั้ง​ต้อง​ปฏิบัติ​ตาม​กฎหมาย​และ​ข้อบังคับ​ต่างๆ อยู่เสมอ สิ่ง​ที่​สำคัญ​อีก​อย่าง​หนึ่ง​ก็​คือ รถยนต์​จะต้อง​ได้รับ​การ​ดูแล​และ​บำรุงรักษา​ตาม​คำแนะนำ​ของ​วอล​โว่​ที่​ระบุ​ไว้​ใน​ข้อมูล​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​อยู่เสมอ

ถ้า​ข้อมูล​บน​หน้าจอ​กับ​ข้อมูล​ใน​คู่มือ​ฉบับ​พิมพ์​แตกต่าง​กัน ให้​ปฏิบัติ​ตาม​ข้อมูล​ใน​คู่มือ​ฉบับ​พิมพ์เสมอ


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่